Akik életüket Krisztusra tették fel – Papszentelést ünnepeltek Gyulafehérváron

Külhoni – 2021. július 1., csütörtök | 15:40

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén, június 29-én Kovács Gergely gyulafehérvári érsek pappá szentelte a ditrói Küsmődi Csongor Ignácot, a csíkszentimrei László Zsoltot, a segesvári Miklós Szilárdot és a máréfalvi Olasz Bélát a gyulafehérvári főszékesegyházban.

Az ünnepre sokan érkeztek a szentelendők szülőhelyéről, székelyruhás csoportok töltötték meg a székesegyházat. Külön öröm, hogy miután a jelöltek diakónusszentelését a családjuk is csak online követhette, most minden hozzátartozó személyesen jelen lehetett.

Szent Péter és Szent Pál apostol egyházunk két fő oszlopa, közös ünnepük arra irányítja figyelmünket, ami összeköti őket: mindketten feltették egész életüket Krisztusra – mondta bevezetőjében a főpásztor.

A szentelendőkre is igaz, hogy a Jézussal való találkozás nyomán mindent odaadtak Jézusért: idejüket, erejüket, önmagukat, egész életüket. Foglaljuk imáinkba őket, hogy emberi tökéletlenségeik ellenére, Isten kegyelméből és a Szentlélek erejében képesek legyenek egy egész életen át hűek maradni ahhoz, aki meghívta őket – kérte a jelenlevőktől és a főegyházmegye egész közösségétől Kovács Gergely érsek.

Márai Sándor írja: „Néha felelni kell az élet kiszámíthatatlanul bekövetkező s elodázhatatlanul végzetes pillanataiban: felelni kell, az egészre. Ki vagyok? Mit akarok? Ki ellen, kinek érdekében akarok élni?” A főpásztor homíliája elején a személyesen szólította meg a szentelendőket:

Kedves Csongor, Szilárd, Zsolt és Béla: ez a pillanat az életben, amikor felelni kell.

Nem könnyű. Hiszen látjátok, érzékelitek, hogy korunk rohamosan változó társadalmi körülményei egyre több kihívás elé állítják a papot, óriási elvárásokat támasztva.”

A főpásztor úgy fogalmazott, realitásérzékre, sok bátorságra, megfontolt, szeretetteljes döntésekre lesz szükség a papi élet során, ugyanakkor biztosította a szentelendőket mindenkori atyai szeretetéről.

„Pár nappal ezelőtt azt kérdeztem tőletek (külön-külön), hogy két szóban jellemezzétek, hogy mi van most bennetek. Emlékeztek a válaszokra? Nyugalom és bizalom; béke és nyugalom; lendület és várakozás; öröm és lelkesedés. Jó volt hallani, hogy a szentelés előtt a négy diakónus nyugodt, örömteli szívvel áll a feladat előtt.”

„Kedves Csongor, Zsolt, Szilárd és Béla! Nem egy intézmény vagy egy cég tagjai lesztek, hanem Krisztushoz, az Örök Főpaphoz fogtok hasonulni, részesei lesztek szolgálatának – mutatott rá a főpásztor. –

Tegyétek szabadon, örömmel és szeretettel. Örömhírt kell hirdetnetek. Isten népének lesztek lelkipásztorai.

Bemutatjátok a szentmiseáldozatot. Kiszolgáltatjátok a szentségeket. A keresztség által új híveket kapcsoltok Isten népéhez. A bűnbánat szentségével Isten, Krisztus, az Egyház nevében megbocsátjátok a bűnöket,

soha ne fáradjatok bele az irgalmasság gyakorlásába.

Asszisztáltok a házasságkötéseknél. A megszentelt olajjal enyhülést nyújtotok a betegeknek. Az egyetlen tanító példáját követve a hitre, a vallásos életre fogtok nevelni gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket. Krisztus papi művét mindig örömmel, szeretettel és őszintén végezzétek, kizárólag arra törekedve, hogy Isten tetszésére legyetek. A papi öröm csak így található meg, ha Istennek kívántok tetszeni, aki kiválasztott és meghívott benneteket.”

Kovács Gergely érsek négy dolgot ajánlott Ferenc pápát idézve kapaszkodóul, megerősítésül a jövőre nézve:

Mindig maradjatok közel Istenhez az imában – ha ez a közelség megszűnik, semmi más nem fog megtartani benneteket.

Maradjatok közel mindenkori püspökötökhöz, aki atyai szeretettel van irántatok. Maradjatok közel a többi paphoz, mint testvérhez, egyetértésben, a jót és értékest keresve mindegyikükben. Maradjatok közel Isten népéhez, hogy juhszagú pásztorok lehessetek.”

Isten szolgája Márton Áron püspök szavait idézve fejezte be beszédét, biztatását a főpásztor.1944. május 18-án Kolozsváron a Szent Mihály-templomban az újonnan felszentelt papokat így bátorította Márton Áron: „Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel. Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai. Közvetítsetek Isten és az ember között. A szentmiseáldozat és a szentségek erejével nyissátok meg az eget és hozzátok le, közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára Isten gyógyító kegyelmét és megváltó irgalmát.”

A szentelendők a kézrátétel nyomán megkapták a szentséget, a jelen levő papok befogadó gesztusai pedig a papi rendbe tartozás érzését erősítették meg a négy új gyulafehérvári egyházmegyés papban. A szentmise áldozati részét együtt mutatták már be a főpásztorral.

A szentmise végén az érsek átnyújtotta a négy új papnak az igazolások és engedélyek mellett az első szolgálati helyre vonatkozó kihelyezési iratot. Ennek értelmében Küsmődi Csongor Ignác újmisést a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkészének; László Zsolt újmisést a zetelakai plébánia segédlelkészének; Miklós Szilárd újmisést a brassói Szent Péter és Pál-plébánia segédlelkészének; Olasz Béla újmisést pedig a kézdivásárhely-kantai plébánia segédlelkészének nevezte ki.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Bodó Márta

Fotó: Gyulafehérvári Papnevelő Intézet (​Seminarium Incarnatae Sapientiae) 

Magyra Kurír

Kapcsolódó fotógaléria