Akkreditálták a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolát

Hazai – 2014. március 12., szerda | 16:05

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a vonatkozó további jogszabályok, valamint a MAB akkreditációs elvárásai és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei (ESG) alapján értékelte a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán folyó képzés, tudományos kutatás feltételeit – tájékoztat a Hajdúdorogi Egyházmegye.

Ezzel összefüggésben vizsgálta az intézmény alaptevékenységét, működését, személyi és infrastrukturális ellátottságát, valamint minőségbiztosítását. Az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést a MAB az alábbi (2014/3/VI/1. sz.) határozattal fogadta el:

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola intézményakkreditációs vizsgálata eredményeként a MAB megállapította, hogy a főiskola megfelel azoknak a minőségi elvárásoknak, amelyeket a törvény szellemében a MAB állásfoglalása főiskola akkreditációja feltételének tekint. Ezen belül a főiskola megfelel a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (ESG).

A MAB a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát, valamint annak hitéleti szakjait:
• teológia osztatlan mesterképzési szak,
• katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak,
• kántor alapképzési szak,
• tanári mesterképzési szak hittanár-nevelő tanár szakképzettség
akkreditálja.

Az akkreditáció hatálya – az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén – 2018. december 31.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria