Akolitust avattak a kolozsvári Szent Mihály-templomban

Külhoni – 2024. június 17., hétfő | 9:00

Kerekes László segédpüspök, általános érseki helynök a kolozsvári Szent Mihály-templomban június 9-én, vasárnap délelőtt ünnepélyes szentmise keretében akolitussá avatta Ambrus Pál Arnoldot, az egyházközség plébániájának munkatársát.

A püspökkel koncelebrált Veres Stelian kanonok, főegyházmegyei gazdasági igazgató; Nóda Mózes és Holló László, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar habilitált professzorai; Orbán Szabolcs ferences szerzetes, egyetemi adjunktus; Bőjte Csongor segédlelkész. Asszisztált Lázár Hunor gyakorlati éves kispap.

Az evangélium után László Attila főesperes plébános kiszólította az akolitusjelöltet, aki felavatását kérte erre a szolgálatra.

Szentbeszédében Kerekes László rámutatott az esemény jelentőségére az egyházközségek életében, és elmagyarázta, hogy ez már a 2. század végére kialakult szolgálati fokozat a latin egyházban. Hitelességgel kell vallania, amit hisz, és úgy élni, amint vallja, amint Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek: mi hiszünk, azért beszélünk. Az Eucharisztia kiszolgáltatója hiteles ember kell hogy legyen, de ez a követelmény mindenki számára, aki Krisztus követségében jár.

A homília után a püspök felszólítására mindenki felállva imádkozott az eléje térdelt kiválasztottért, akit különleges áldásában részesített. László Attila ráadta a jelöltre a rituális ruhát, majd a püspök átnyújtotta neki a konszekrálandó kenyeret (ostyát) tartalmazó edényt ezekkel a szavakkal: „Vedd az Eucharisztia ünneplésére előkészített kenyeret, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.”

Kép és szöveg: Fodor György

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria