Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint – Papszentelés Gyulafehérváron

Külhoni – 2020. június 30., kedd | 12:38

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén, június 29-én három diakónust, a Csíkbánkfalván nevelkedett Kalányos Ottót, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán Arnoldot és a vicei Pál Áront szentelt pappá Gyulafehérváron Kovács Gergely érsek.

A főpásztor, aki püspöki szolgálata megkezdése óta először szentelt papokat, a szentmise bevezetőjében az ünnep, az ünneplés fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek belső, igazi tartalmát – miként fogalmazott – a külső körülmények nem érinthetik.

A szentmisén a szentelendők rokonai mellett a főegyházmegye nyugalmazott főpásztorai, a központi papság, a teológiai tanárok, a szentelendők származási helyének és gyakorlati éves közösségeinek plébánosai vettek részt.

Rövid homíliájában Kovács Gergely érsek Márton Áron püspököt idézve kiemelte:

„A mi beteg világunknak Péterekre és Pálokra, szentekre van szüksége, akik bátran megvallják és lelkesedéssel élik Krisztust!”

A két apostolfejedelem alakját megrajzolva a gyulafehérvári érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy mindkét alaptípusra szükség van az Egyházban: Péter a rendet, a struktúrát, Pál a missziót, a teológiát jeleníti meg. Különbözőek voltak, de amikor találkoztak Jézussal, elhagyták korábbi életüket, és átadták magukat neki – fogalmazott a főpásztor, majd a szentelendőkhöz fordulva arra buzdította őket, hogy tegyék ugyanezt ők is, álljanak Krisztus szolgálatába, Isten törvényét ne csak tanítsák, hanem éljék is meg.

A szentbeszéd után következett a szentelési szertartás.

A három új pap is bekapcsolódott a szentmise bemutatásába.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2008-tól Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe a papszentelés időpontja. Az idei papszentelésen az új papok első szolgálati helyükre való kinevezésüket a szentmise végén, az áldás előtt kapták meg, miután a főpásztor köszönetet mondott az új papok szüleinek és nevelőinek, a teológiai tanároknak és elöljáróknak, mindazoknak, aki útjukon elkísérték őket. A kinevezések átadása – Ferenc pápa személyre szóló áldásának kíséretében – nemcsak tényközlés volt, hanem biztató, útra indító főpásztori gesztus, amely által az új papok átélhették, hogy

nemcsak munkájuk, hanem küldetésük van Isten népe körében.

A főpásztor Pál Áront Csíkszentgyörgyre, Kelemen Zoltán Arnoldot Nagyszebenbe, Kalányos Ottót Csíkszentkirályra küldi segédlelkésznek; Kalányos Ottót az Alcsíki Főesperesi Kerület cigánypasztorációs lelkészévé is kinevezte.

A papszentelést a Templom.ro és a Mária Rádió közvetítette. A szertartásról készült felvétel megtekinthető a Templom.ro Facebook-oldalán.

Szöveg: Szőcs Csaba

Forrás: Romkat.ro

Fotó: templom.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria