Általuk épül a város – Átadták a Migazzi-díjakat a váci Credo Házban

Hazai – 2020. október 21., szerda | 17:26

Marton Zsolt váci megyéspüspök átadta a Migazzi Kristóf érsek-püspökről elnevezett díjakat október 20-án a váci Credo Házban. Idén Csáki Tibor jelenleg nagymarosi, volt vác-felsővárosi plébános, valamint Kucsák Gábor könyvkötőmester, a Váci Polgár című havilap szerkesztője vehette át az elismerést.

A díjátadón Bartos Ferenc, a Migazzi Alapítvány kuratóriumi elnöke mondott köszöntőt, majd Áfra Tamás kuratóriumi tag mutatta be Migazzi érsek-püspök munkásságát, azon belül váci tevékenységét.

Áfra Tamás a lokálpatrióta érsek-püspök ars poeticájával zárta előadását: „Semmit sem szeretek jobban, mint a jótéteményeket soha nem feledni, de a méltánytalanságot azonnal felejteni.”

A Migazzi-díjat minden évben két személy kaphatja meg, „akik jelentős építési tevékenységet végeztek az egyházmegyében, vagy a hit, az erkölcs, a nemzet erősítésén fáradoztak”. Lehetőség szerint egy egyházi és egy civil személy a díjazott.

Az elismerést idén Csáki Tibor nagymarosi plébános (volt vác-felsővárosi plébános), valamint Kucsák Gábor könyvkötőmester, a Váci Polgár című havilap szerkesztője kapta. Az elismerést Marton Zsolt váci megyéspüspök adta át, a jelenlévők vastapssal köszöntötték a kitüntetetteket.

A főpásztor méltatta Csáki Tibor „evangéliumi hitét és szeretetét”. A Fehérek templomának volt plébánosa hitéleti szervező tevékenységéért kapta az elismerést.

Csáki Tibor 1956-ban született Kiskunfélegyházán, Szegeden érettségizett, Nyíregyházán gépészmérnöki diplomát szerezett. A katonaság után teológiát tanult Budapesten, 1986-ban szentelték pappá. 1987-ben vallásszociológiából doktorátust szerezett. Pesterzsébeten, Dabas-Sárin és Vácon volt káplán.

1991–92-ig a váci Szent József Kollégium igazgatója, majd 1992–96-ig a váci Karolina Katolikus Általános Iskola igazgatója volt. 1994-től tíz éven át tanított a Váci Hittudományi Főiskolán valláspszichológiát és vallásszociológiát. 2004-től a Sapientia Főiskolán pasztorálteológiát tanított, emellett plébános volt Verőcén, majd Monoron.

2014-től Vác-Felsőváros plébánosa és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) vezetője. Idén augusztus elsejétől nagymarosi plébános.

A Credo Házban megtartott rendezvényen Marton Zsolt püspök a másik díjazottról elmondta: Kucsák Gábor az elismerést többek közt a vallási témájú könyvek kiadásáért, az általa szerkesztett Váci Polgár című havilap szellemiségéért és a Magyar Kolping Szövetség váci családjában végzett munkásságáért kapja.

Vác-szerte ismert ember, a neve fogalom – mondta a főpásztor –, szolgálatnak tekinti a munkáját, amelyet a városért és az egyházért végez.

Kucsák Gábor a díj átvétele után Kalkuttai Szent Teréz anyát idézve köszönte meg az elismerést: „Ebben az életben nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kis dolgokat, nagy szeretettel.”

Kucsák Gábor könyvkötőmester 1973-ban nyitotta meg könyvkötészetét Kisvácon, a házban, ahol született. 1993-tól nyomdával bővült a vállalkozás. 15 éven át volt a váci ipartestület felügyelőbizottságának elnöke, mai napig tagja a szervezetnek. 1992-től elnöke a Vác Városért Alapítványnak. Az alapítvány adja ki a Váci Polgár Pro Urbe díjas közéleti havilapot.

Kucsák Gábor a Magyar Kolping Szövetség váci családjának egyik alapítója, 2014-től annak elnöke. Nevéhez fűződik a Veszíteni Tudni Kell (VTK) kispályás focicsapat, mely 1973-tól működik, és amely az első évtizedben több bajnokságot is nyert. Mostanra már egy nagy baráti társasággá vált.

Kucsák Gábor a Katolikus Egyház elkötelezett híveként az alsóvárosi plébánia életében is részt vesz. Több kitüntetés birtokosa, az ipartestület aranykoszorús mestere, az egyházmegye többszörös kitüntetettje. 

                                                                    *

A Migazzi Alapítvány kuratóriuma 2017 tavaszán döntött a nagy városépítő érsek-püspök tiszteletére a díj alapításáról. A tervet és a szabályzatot Beer Miklós megyéspüspök 2017. június 30-i levelében jóváhagyta. Ekkor Laczik Csaba szobrászművészt bízták meg a plakett elkészítésével, melynek egyik oldalán Migazzi arcképe van, profilból, a másik oldalán babérkoszorú és a Migazzi-díj felirat látható. A plakettet kárpittal borított díszdobozban adják át, névre szóló díszkötéses diplomával együtt. A díjjal nettó 100 ezer forint pénzjutalom jár. 2019-ben úgy módosult a szabályzat, hogy a Kuratórium csak javaslatot tesz, és a megyéspüspök dönt. Ezt még Beer Miklós püspökkel egyeztették, majd utóda, Marton Zsolt megyéspüspök jóváhagyásával lépett hatályba.

Első alkalommal a Migazzi-szobor avatásán adták át a díjakat 2017. szeptember 2-án. A korábbi díjazottak között van néhai Pálos Frigyes őrkanonok, Szalay István, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének elnöke, Pásztor Győző dabas-sári plébános, Beer Miklós váci megyéspüspök, Nemes György piarista tanár.

Migazzi Kristóf Antal (eredeti nevén: Christoph Anton von Migazzi; Trident/Trento, ma Olaszország, 1714. október 14. – Bécs, 1803. április 14.) olasz anyanyelvű volt, Rómában végezte a tanulmányait a Collegium Germanicumban, ahol ma is sok magyar pap tanul. Később Spanyolországban kapott komoly megbízatásokat, ezután került Vácra. 1756-ban lett váci megyéspüspök, e címét jó ideig (1785-ig) azután is megtartotta, hogy bécsi érsek, majd bíboros is lett. Elsődlegesen a váci püspökségért tett sokat: a székesegyház, a papnevelő intézet, a piarista gimnázium, az irgalmasrendi kórház épülete mind neki köszönheti a létét. De ő építtette a Teréziánumot, a nemesifjak tanintézetét is, ami ma a fegyház épülete, valamint Közép-Európa egyetlen diadalívét. Kiköveztette, csatornáztatta Vác központját, a főutca épületeit felújíttatta, rendbehozatta a Duna-partot, de emellett a közoktatás ügyét is szívén viselte. Nem véletlenül nevezték el – a török időket követően – Vác újjáalkotójának.

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria