Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki Pécsi Ritát

Hazai – 2019. június 6., csütörtök | 10:40

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató május 31-én, pénteken vehette át kitüntetését a Budapesten tartott ünnepségen Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől és Bódis József oktatási államtitkártól.

Uzsalyné Pécsi Rita a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának pedagógiai igazgatója, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense és a Schönstatt lelkiségi mozgalomban gyökerező organikus pedagógia népszerűsítője, tevékenysége az egész Kárpát-medencére kiterjed. A neveléskutatót a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága jelölte a kitüntetésre kiemelkedő hatású oktatási, nevelési, gyógypedagógiai munkája, illetve a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként.

Az indoklás szerint a díjazott iskolavezetőknek, pedagógusoknak, nevelőtestületeknek tartott képzései reményt és új életet adnak. Csak a Váci Egyházmegyében 900 pedagógus részesült képzéseiben. Az egyházmegye határain túl is részt vesz a pedagógusok továbbképzésében. A KAPI (Katolikus Pedagógiai Intézet) kereteiben országos szintű képzéseket tart.

A szülők és egyházközségi családcsoportok számára is rendszeresen tart előadásokat. Eddigi életútja is rendkívül gazdag szakmaiságról tanúskodik.

A fentieken kívül több alapítványnál végzett pedagógiai szakértői tevékenységet (AME, FAT, ReMa, Kolping). Tanterveket készített, tananyagfejlesztést végzett, személyiségfejlesztő előadásokat tartott, szakmai szövegeket fordított, tolmácsolt, óvodai programokat dolgozott ki, kiadványokat lektorált. A NAT művészetek szakbizottságában tanterveket készített; az OKNT-ben a minisztérium által delegált képviselő, tankönyv és taneszköz bizottsági tag; a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetében előadás-sorozatokat tartott.

1984-től megszakítás nélkül önkéntes munkában vezető karnagya a pécsi székesegyház Bárdos Kórusának, vezeti a Püspöki Énekiskola fiúkórusát, szakmai programokat szervez, heti rendszerességgel végez liturgiai szolgálatot, zenei szolgálatokat, bemutatókat széles repertoárral: a capella és zenekari vagy orgonakíséretes zeneművek a középkortól a 21. századig.

1982-től dolgozik folyamatosan a pécsi Kulcs a Muzsikához Alapítványnál, s a következő tevékenységeket végezte, illetve végzi: módszertani háttérkutatás, segédanyagok összeállítása, kérdőíves adatok gyűjtése, dokumentumelemzés, tankönyvírás, tantervfejlesztés, zenei rendezés, módszertani konzultáció, a „Kulcs a muzsikához” médiumrendszer és módszer kidolgozása és fejlesztése, rendszeres továbbképzések tartása országszerte különböző nevelési, művészeti nevelési és zenei tárgyakban; felnőttképzés, neveléstudományi kutatómunka, ismeretterjesztő előadások, szakmai továbbképzés tantestületek, nevelőtestületek, művészeti iskolák, felsőoktatás, vezetőképzés számára; szülői fórumok megrendezése, művészeti nevelés, érzelmi intelligencia fejlesztése, szakfordítások készítése, Josef Kentenich pedagógiájának kutatása, akkreditált továbbképzések, évente több száz szakmai fórum, előadás és konzultáció tartása.

Pécsi Rita saját honlapot is működtet, amely sok információt tartalmaz az egész magyar pedagógustársadalom számára: www.pecsirita.hu.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria