Átadták a felújított büki templomparkot

Hazai – 2020. július 16., csütörtök | 16:03

Július 12-én adták át a teljesen megújult Szent Kelemen-templomparkot, amely központi elhelyezkedése és a területén felállított történelmi emlékművek miatt is Bük városának meghatározó helyszíne. A hálaadó, ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök mutatta be.

A szentmise elején a plébániai tanácsadó testület alelnöke köszöntötte a főpásztort, a város polgármesterét és a megjelenteket, majd a püspök is köszöntötte a résztvevőket. Megjegyezte, csodálkozva nézte, mennyire gyönyörű lett a templom és környezete. „Mátyás király módjára” egy héttel korábban már átutazóban meggyőződött róla, az átalakítások megfelelő módon zajlottak, és bizakodóan várta a hivatalos átadás időpontját. Tiszteletét és elismerését fejezte ki végül mindenkinek, aki a munkában bármilyen módon részt vett. A szentmisét a jelenlévőkért és szeretteikért ajánlotta fel. „Biztos vagyok benne, hogy a templom és környezete a testi-lelki felüdülést keresők számára a béke szigete lesz” – fogalmazott köszöntőjében.

Veres András püspök szentbeszédében a magvetőről szóló evangéliumi részről (Mt 13,1–23) elmélkedett. A magvető, úgy tűnik, nem figyel arra, hogy hová hullnak a magok, pazarlóan szórja a tövisek közé is, sőt az útszélre is. Isten minden embert üdvözíteni akar, éppen ezért Jézus az evangélium tanítását, az evangélium magvait mindenhol nagylelkűen veti, mert biztos abban, hogy a legváratlanabb helyzetekben is ez a mag meggyökeresedhet, majd termést hozhat. Tudnánk az életből számtalan példát mi magunk is emlegetni, hogy van olyan ember, aki korábban vallástalan volt vagy erkölcstelenül élt, mégis egy bizonyos pillanatban megfordult az élete, megértett valamit abból, hogy többre hivatott, mintsem hogy elpazarolja az életét.

Isten tehát minden embert üdvözíteni akar, ezért Jézus pazarlóan minden emberi szívbe el akarja vetni az evangélium magvát. Oda is, ahol ez reménytelennek, kilátástalannak tűnik. Amikor mi, emberek esetleg azt gondoljuk valakiről, hogy „ő már elveszett, neki már kár mondani bármit”, be kell látnunk, hogy nem így van. Isten azt szeretné, hogy mi is minden lehetetlennek tűnő helyzetet, minden embert próbáljunk elérni az Ő üzenetével. Biztosak lehetünk abban, hogy bár a mi emberi elképzelésünk és erőnk véges, de az Ő igéje, az evangélium magva képes a csodára. Isten szava eleven és átható. Nincsen lehetetlen helyzet, nincsen lehetetlen ember, akiben Isten szava ne tudna gyökeret verni. Ezért figyelmezteti Pál apostol is szeretett tanítványát, Timóteust, hogy álljon elő Isten üzenetével, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Intsen, buzdítson nagy türelemmel és hozzáértéssel. Az apostolok módszerét az Egyháznak is követnie kell, mert az Egyház feladata az, hogy az idők végéig végezze az apostoli munkát, vagyis hogy az evangéliumot hirdesse minden embernek.

Ez ma sem, de régebben sem volt könnyű. Sokaknál érdektelenségbe ütközik az isteni tanítás, és elutasítják. Így volt ez Jézus korában is; azt mondták, „kemény beszéd ez, ki hallgatja” – és otthagyták Őt. Jézus figyelmeztette apostolait, mintegy bátorította őket, hogy ilyenkor se essenek kétségbe. Ha engem nem hallgattak, titeket sem fognak hallgatni, ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Hála Istennek azonban nemcsak olyanok vannak, akik elutasítják Isten tanítását, hanem vannak, akik befogadják, és bőséges termést hoznak. Vannak hívő emberek, akikben Isten igéje, az evangélium tanítása olyan változásokat visz végbe, amely nemcsak az illetőt magát teszi boldoggá, hanem szeretteit, környezetét, barátait is.

Isten igéje eleven és átható – minden körülmények között hat. Néha több, néha kevesebb termést hoz, de az biztos, hogy ott, ahol az evangélium gyümölcseit már megtapasztaljuk – ahol az irgalmasság, a szeretet, a türelem, a jó szándék erősebb, mint az ezekkel ellentétes erők –, ott már Isten szántóföldje van, és egész biztos, hogy még gazdagabb termést is képes hozni.

Isten szava mindig, minden körülmények között képes megteremteni a maga gyümölcsét. Ha részünkről nyitottság, elfogadás mutatkozik, akkor mi magunk is bőségesen termő talajjá válhatunk – zárta elmélkedését a főpásztor.

A büki Szent Kelemen-templom plébánosa, Jász László a szentmise végén tolmácsolta az egyházközség és a város lakóinak köszönetét mindazok fáradozásáért, akik több hónapon át dolgoztak a templompark átalakításán.

Köszönetet mondott a Győri Egyházmegyének és a főpásztornak a hozzájárulásért a felújításhoz, az önkormányzatnak pedig a rendkívül nagyvonalú támogatásért – külön is kiemelve a település polgármesterét, Németh Sándort, Tóth Ágnes jegyző asszonyt, valamint Szabó András aljegyzőt. Szintén köszönetet mondott az építkezést műszaki ellenőrként koordináló Andorka Miklósnak, illetve a kivitelező cég ügyvezetőjének, Abért Lászlónak és munkatársainak a lelkiismeretes munkáért.

A templomparkban elhelyezett tucatnyi információs tábla QR-kóddal van ellátva, melyek az új, többnyelvű információs honlap megfelelő aloldalait nyitják meg.

A cikk teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Szent Kelemen-plébánia, Bük

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria