Átadták Kalocsán a Kunszt József-díjat

Hazai – 2013. május 16., csütörtök | 9:00

Kunszt József személyében olyan példakép áll előttünk, aki az 1848-as szabadságharc előtt és leverését követően is oktatási-nevelési intézmények alapításával, a tanítóképzés elindításával jövőt épített, megtalálta a megmaradás útját – mondta Bábel Balázs érsek a Magyar Kurírnak az idei Kunszt József-díj átadása kapcsán.

Az idei évben immár tizenharmadik alkalommal adták át az oktatás, nevelés és tudomány bőkezű mecénásaként ismert Kunszt József érsekről elnevezett díjat, melyet minden évben kalocsai érsekké történt kinevezésének évfordulóján három pedagógus kaphat meg.

Az idei ünnepséget 2013. május 15-tartották Kalocsán, a Katona István Házban. 

A díjat a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Főegyházmegye területén működő szerzetesrendek, illetve a Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott iskolák egy-egy pedagógusa kapja. A tapasztalt, kiváló szakmai felkészültségű, eredményes, a gyermekekkel és a kollégákkal jó kapcsolatot ápoló, példás magánéletű díjazottak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részéről bronz emlékplakettet, intézményük fenntartója részéről pedig egyhavi bérnek megfelelő pénzjutalmat kapnak.

„Peragit tranquilla potestas / Quae violenta nequit" (Véghez viszi a csendes erő, amit nem tud az erőszak) – ezzel a Claudius Claudianus verssorral fogalmazta meg a Kunszt-díjat létrehozó  Bábel Balázs érsek, miért jelent számára példát az előd Kunszt József. Az érsek felidézte Kunszt József iskolaalapító munkáját. Elmondta, Kunszt határozta el 1860-ban, hogy betelepíti az iskolanővéreket Kalocsára, létrehozta kalocsai zárdájukat és nevelőintézetüket, megalapítva a Miasszonyunkról Nevezett (Szegény) Kalocsai Iskolanővérek Társulatát, akik idővel elemi iskolát, polgári iskolát, óvónőképzőt és polgári iskolai tanárképzőt szerveztek. Kunszt József hívta be ugyanekkor Kalocsára a jezsuitákat is, hogy vegyék át a gimnáziumot, új épületet adott nekik. Az érseki tanítóképző és a kisszeminárium ugyancsak a nevéhez fűződik. Végrendeletében jelentős összeggel járult hozzá az iskolák fennmaradásához.

Az iskolák támogatásával arra mutatott példát, hogy vészterhes időkben a jövőbe fektetni a megmaradás zálogát jelenti. Bábel Balázs szerint ma is ugyanezen az úton kell járnunk. Az érsek az iskolák oktató-nevelő munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkáját, melynek célja a jobb emberek nevelése, elengedhetetlenül fontosnak tartja. Azért hozta létre 2001-ben a Kunszt József-díjat, hogy az egyházmegye területén működő iskolák pedagógusainak évente eszmei és anyagi elismerését megfogalmazza.

A pedagógus a jövőnek dolgozik, éreznie kell a megbecsülést – hangsúlyozta az érsek. Bábel Balázs szerint ma hatványozott energiát kíván a nevelés, és a befektetett energia csak részben tud hasznosulni, és eredményez maradandó hatást. Nehéz feladat a nevelés, ma különösen nehéz megtalálni az utat a fiatalokhoz.

Bábel Balázs szerint a keresztény kultúrában mindig fontos volt a hála kifejezése, ahol ezt elmulasztják kifejezni, ott csorbát szenved a szeretet és nem jelenik meg az öröm. Az érsek a Kunszt József-díj mellett létrehozta a Schola Christina-díjat is, mely a nyugállományba vonuló pedagógusoknak rója le a hála, a köszönet adósságát.

A díjátadó ünnepséget 2013. május 15-én tartották Kalocsán a Katona István Házban.  Az érseki köszöntőt követően ünnepi beszédet mondott Korzenszky Richárd OSB tihanyi perjel. Műsort adtak a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola növendékei.
   
A 2013. év díjazottjai:

A Főegyházmegye fenntartásában működő intézményekből:
Téglás László igazgató – kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

A szerzetesi fenntartású intézmények részéről (fenntartó: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata):
Nagy János Zoltánné hittanár – kiskunfélegyházi Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény

Kalocsa Város részéről:
Korsósné András Marianna tanítónő – Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Eperföldi Tagiskola

Magyar Kurír

(té)