Átadták a Kapisztrán Szent János-kitüntetéseket a Katolikus Tábori Püspökségen

Hazai – 2022. december 2., péntek | 20:00

Berta Tibor, a Magyarországi Katonai Ordinariátus püspöke adta át a Kapisztrán Szent János-kitüntetéseket december 2-án Budapesten, a Szabadság téri református egyházközség közösségi termében.

A Magyarországi Katonai Ordinariátus (MKO) ezzel a kitüntetéssel ismeri el mindazon katonák, honvédelmi alkalmazottak és civilek munkáját, akik a katolikus tábori lelkészek lelkipásztori tevékenységét támogatva hozzájárulnak a püspökség társadalmi elismertségének növeléséhez és küldetésének megvalósításához – tájékoztatta az ünnepi alkalmon megjelenteket Alácsi Ervin János alezredes, az MKO általános helynöke, aki azt is elmondta, hogy idén rendhagyó helyszínen adják át az elismeréseket, erre korábban a Nemzeti Katonai Zarándoklaton került sor.

Az általános helynök arról is beszélt, hogy a hazai katonai ordinariátus létrejöttének 20. évfordulóján, 2014-ben alapította a Kapisztrán Szent János-érdemrendet, elismerésül azoknak, akik hűséges helytállással végzett katonai feladataik mellett huzamosabb időn keresztül segítik vagy valamilyen formában támogatják a katonai lelkészeket szolgálatuk ellátásában.

Berta Tibor dandártábornok, a Magyarországi Katonai Ordinariátus püspöke ünnepi köszöntőjében rámutatott: Kapisztrán Szent János nagy hős, nagy áldozatot vállaló pap volt, az Anyaszentegyház szentje.

„Amikor megalapítottuk ezt a díjat, arra is gondoltunk, hogy a kitüntetettek valamilyen módon részesednek ebből az eszményből.” Hozzátette: a tábori lelkészség 1994. évi megalakulásakor felmerült az identitásunkra utaló kérdés: Miért vagyunk mi? A válasz: a katonákat az üdvösségre vezetni. Rendszerint ezt egyszerű eszközökkel tesszük, például beszélgetünk velünk, akár éjszakába nyúlóan is – tette hozzá a püspök.

A mostani elismerés arról is szól, hogy „barátok, munkatársak, bajtársak vagyunk, s ezáltal összekovácsolódunk, ami az egy úton való haladást segíti. A tábori püspökség valamiképpen becsempészi Istent a katonaság szervezetébe, ahol ma már nagyon sokan hívők. Berta Tibor megköszönte a díjazottaknak a lelkészi szolgálat apróbb vagy kifejezetten nagy volumenű támogatását.

Az ünnepség további részében Berta Tibor püspök átnyújtotta az elismeréseket (a kitüntetetettek névsora az alábbiakban olvasható – a szerk.).

A püspök zárszavában hangsúlyozta: „Az elmúlt években különleges adventeket élünk meg, a mostani sem kivétel ez alól, nehéz biztató szavakat mondani, amelyek erőt adnak a mai nehéz körülmények közepette. Az ambíciónk az idei adventben mégis az, hogy karácsonyra eljussuk oda, hogy találkozunk Istennel. Enni, inni, házasodni, élni a mindennapokat most sem elítélendő dolog, ahogy Noé idejében sem volt az, de ne Isten nélkül tegyük mindezt!” – figyelmeztetett Berta Tibor.

Igaz, hogy gyengék vagyunk, mégis valahogy be kell csempésznünk a hétköznapjainkba az Urat, akár egy iskolába, akár egy katonai alakulat életébe. 

Krisztusi hivatásunk lényege, hogy ha elesünk is, fel tudunk állni, mert Isten felemel, ha kicsit is ráhagyatkozunk. 

Jézus meghallja a szavunkat, de ehhez meg kell Őt szólítanunk: Mit akarsz Uram, mit tegyek? Mutass ösvényt: merre kell menjek?

A püspök arra buzdított, hogy „építsük fel Noé bárkáit az életünkben, a családi körünkben, mert ami a mai világban körülvesz minket, az mind vízözön”. Ez a bárka most talán csak annyit jelent, hogy „ha Isten ott van velünk adventben, akkor ott lesz a szentestén is” – mondta a püspök, áldott karácsonyt kívánva a kitüntetetteknek és jelen lévő családtagjaiknak.

Körössy László

Fotó: Merényi Zita

 

Kapisztrán Szent János-elismerések (2022)

Arany Érdemérem

(posztumusz elismerés)

+Kálló Ferenc Jad Vasem (A Világ Igaza) díjas tábori lelkész 

 

Arany Érdemérem

Gavlik Péter ezredes

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

parancsnok

Kaposvár

 

ezüst Érdemérem

Mák Mária

MH BHD Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság

igazgatóhelyettes

Budapest

 

BRONZ ÉRDEMÉREM

Kovács István alezredes

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

igazgató

Debrecen

 

BRONZ ÉRDEMÉREM

Kiss Attila őrnagy

MH Légijármű Javítóüzem

Kalibráló Alosztály

alosztályvezető

Kecskemét

 

 

BRONZ ÉRDEMÉREM

Dienes Ádám alezredes

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

törzsfőnökhelyettes

Hódmezővásárhely

 

EZÜST EMLÉKÉREM

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Büntető-eljárásjogi Tanszék

Budapest

 

EZÜST EMLÉKÉREM

Fodor Endre szerkesztő

Inter arma caritas c. rádióműsor

 

BRONZ EMLÉKÉREM

Ster Ferenc őrnagy

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred

törzsfőnökhelyettes

Debrecen

 

 

BRONZ EMLÉKÉREM

Árok-Mátraházi Eszter főhadnagy

MH 25. Klapka György Lövészdandár

Egészségügyi Központ

pszichológus tiszt

Tata

 

BRONZ EMLÉKÉREM

Csákány Judit

HM VGH HMI OGTPER

főelőadó

Budapest

 

BRONZ EMLÉKÉREM

Stégerné Wusching Anikó zászlós

MH 64. BSZJ Logisztikai Ezred

beosztott tiszthelyettes

 

OKLEVÉL

Kiss Balázs százados

46.Területvédelmi Zászlóalj

 

 

OKLEVÉL

Kliszek Noémi

NKE HHK doktorandusz hallgató

 

 

OKLEVÉL

Rádler Mária törzszászlós

MH Geoinformációs Szolgálat

Budapest

 

EMLÉKLAP

Jelen Bálint Balázs hallgató főtörzsőrmester

MH Ludovika Zászlóalj

 

EMLÉKLAP

Kolonics Gábor

 

 Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria