Átvették okleveleiket a Gál Ferenc Főiskola gyulai karának végzősei

Hazai – 2017. június 25., vasárnap | 17:00

Okleveleket és díjakat adtak át a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karának diplomaosztó ünnepségén június 23-án a gyulai Nádi Boldogasszony-plébániatemplomban. A rendezvényen aláírták a főiskola, a Békés Megyei Központi Kórház, a Gyulai Várfürdő Kft. és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közötti stratégiai megállapodást is.

Te Deummal kezdődött péntek délután a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karának diplomaosztó ünnepsége a gyulai belvárosi római katolikus plébániatemplomban. A hálaadó szentmisén Kovács Péter püspöki helynök, kerületi esperes, plébános adta át a végzősöknek Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök jókívánságait.

Szentbeszédében Kovács Péter plébános azt mondta, az emberek szolgálata a legnehezebb feladat, ám gyümölcse a legszebb. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy biztató mosoly képes embereket felemelni, és emlékeztetett arra, hogy az a világ, amelyből hiányzik a szeretet, nem tud fennmaradni. Azt kívánta, hogy a végzősök ehhez igazodva gyakorolják választott hivatásukat.

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara vezetőségének üdvözletét és köszöntő szavait Beszterczey Attila színművész tolmácsolta. Elhangzott: az ünnepséget az ápolás és betegellátás szak ápoló szakirányán, az egészségügyi szervező szak egészségturizmus-szervező specializációján, az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakon, illetve a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésen végzett hallgatók részére szervezték.

Megnyitóbeszédében Fodor Lajos dékán felidézte, hogy Gyulán 1993-ban indították el a főiskolai képzést, és pontosan 20 éve adták át az első diplomákat. Rámutatott, a Gál Ferenc nevét viselő intézmény az ország legnagyobb egyházi fenntartású főiskolája, akik itt képesítést szereznek, felemelő érzésben lehet részük. Figyelmeztetett azonban arra, hogy a felsőfokú végzettség nem csupán örömöt, hanem kötelességet is jelent, hiszen tulajdonosának értelmiségiként folyamatosan állást kell foglalnia a társadalmat érintő fontos kérdésekben. A dékán hangsúlyozta: korunk szüntelenül megújuló ismereteket, gyakran pályamódosítást követel, amelyre fel kell készülni. Zárszóként így fogalmazott: reméli, hogy sikerült jó térképet adniuk a pályakezdők kezébe.

A végzősöket Szép Ibolya harmadéves hallgató búcsúztatta, a végzett hallgatók nevében Szabó Kata Daniella köszönt el. A diplomára váró jelöltek kérelmét Gattyán Tímea, az ápolás és betegellátást alapszak ápoló szakirányán végzett hallgató terjesztette elő.

Fodor Lajos ismertette, idén harminchatan tettek eleget mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a törvény az oklevél elnyerésének feltételéül szab. A diplomákat az eskütételt követően Kozma Gábor rektor és Fodor Lajos dékán nyújtotta át a főiskola nappali és levelező képzésein végzett hallgatóknak. Köszöntötték azokat is, akik egyelőre csak abszolutóriumot szereztek.

A hosszú távú és gyakorlati szakmai együttműködést biztosító megállapodást ezt követően a Gál Ferenc Főiskola, a Békés Megyei Központi Kórház, a Gyulai Várfürdő Kft. és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény képviselője írta alá. Az okmányt Kovács Péter püspöki helynök, Kozma Gábor rektor, Becsei László főigazgató főorvos, Kun Miklós ügyvezető igazgató és Kiss Szabolcs intézményvezető látta el kézjegyével.

Az ünnepség folytatásában számos elismerést adtak át diákoknak, oktatóknak és a 2002-ben létesült Nyugdíjas Akadémia aktív tagjainak.

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészségtudományi Intézet Hallgatói Önkormányzatának Hallgatói minőség díját idén Nagy Hajnalka vehette át, aki a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) orvos- és egészségtudományi szekciójában a Véradóvá és csontvelődonorrá válási hajlandóság című tanulmányával első helyezést ért el. Témavezetőjét, Fodorné Vidó Renáta tanársegédet tevékenységéért elismerő oklevéllel jutalmazták.

Kimagasló oktatói tevékenységéért címzetes főiskolai docens címet adományoztak Baji Sándor csecsemő- és gyermekgyógyász osztályvezető főorvosnak, Párducz László nőgyógyász osztályvezető főorvosnak, Pásztor Pál sebész főorvosnak és Szilágyiné Tóth Erzsébet szociálpolitikusnak, egészségfejlesztő mentálhigiénikusnak. Mesteroktatói kinevezésben Apponyi Andrea szakvizsgázott szociális munkás, személyiségfejlesztő szakember részesült.

Forrás: Gyulai Hírlap Online

Fotó: Tóth Ivett/Gyulai Hírlap

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria