Az állandó diakónus helye az Egyházban

Kitekintő – 2009. december 3., csütörtök | 11:30

A diakónusnak megvan a sajátos helye az Egyházban: „Jézus Krisztus jelének vagy arcának lenni, s eközben szolgálni."

Arra a kérdésre, hogy az állandó diakónusok megoldják-e a paphiányt, Jorge Madureira, a portugál püspöki konferencia hivatásokért felelős bizottságának titkára így válaszolt az Agência Ecclesiának: Az állandó diakonátusnak nem ez a célja. A diakonátus fogalma még nem teljesen ismert fogalom. Az egyház küldetése számára gazdagságot jelent. Az állandó diakónusok nem foglalják el a papok helyét, mert „a misszió területe határtalan". A paphiányt és az állandó diakonátus virágzását Portugáliában nem lehet egymás mellé tenni és összehasonlítani. „Vannak egyházmegyék, ahol komoly a paphiány, azonban még csak gondolkodnak az állandó diakonátus szerepéről" – tette hozzá Madureira. Portugáliában jelenleg körülbelül százötven állandó diakónus dolgozik.

A püspökkari bizottság december 1-jén Fatimában szervezett pasztorális napot az állandó diakónusok szolgálatáról és a portugál egyházban betöltött szerepükről. A rendezvényen részt vettek a diakónusok házastársai, az egyházmegyékben a diakonátus kérdésével foglalkozó püspöki megbízottak, valamint olyan plébánosok, akik állandó diakónusokkal dolgoznak együtt.

*

Napjainkban körülbelül harminchatezer állandó diakónus teljesít szolgálatot a világ 130 országában, 98%-ban Európában és Észak-Amerikában. Számuk Ázsiában 143, egész Afrikában pedig 380. Ezeken a kontinenseken egyre több püspök ismeri fel az állandó diakónusok szolgálatának fontosságát.

A papokhoz hasonlóan az állandó diakónusok keresztelhetnek, eskethetnek, temethetnek és szentbeszédet mondhatnak, áldoztathatnak, de nem mutathatnak be szentmisét, nem szolgáltathatják ki a betegek szentségét és nem gyóntathatnak. Az állandó diakonátus hagyományát, amely már a kora kereszténység idéjében létezett, a II. Vatikáni Zsinat élesztette újjá. Ezután – az egész világon először – 1968-ban a Kölni Főegyházmegyében szenteltek állandó diakónust. Magyarországon a rendszerváltozás után vezették be az állandó diakonátus intézményét, 2005-ben az állandó diakónusok száma hetven körül volt.

A Katolikus Nevelési Kongregáció és a Kléruskongregáció által az állandó diakónusok képzéséről és szolgálatáról 1998-ban kiadott dokumentum ezen a linken olvasható.

Magyar Kurír