Az Egyház szent életre hív bennünket – Búcsút ünnepeltek a pécsi székesegyházban

Hazai – 2019. július 1., hétfő | 15:41

A pécsi Szent Péter és Szent Pál-székesegyház védőszentjeinek napján, június 29-én tartotta búcsúját. Az ünnepen Udvardy György megyéspüspök mutatott be szentmisét.

Amikor a pécsi székesegyházat 1891-ben az ország püspökei és Ferenc József jelenlétében, fényes ünnepség keretében fölszentelték, a budapesti újságok azt írták: „Aki mennyországot akar látni, az jöjjön Pécsre!” A templom mai formáját a 19. századi átépítés eredményeként nyerte el, de újjáépítve is megőrizte a középkori katedrális varázsát.

A székesegyház búcsúján Udvardy György megyéspüspök homíliáját XVI. Benedek emeritus pápa gondolatával kezdte, aki Szent Péter és Pál ünnepéről úgy fogalmazott, hogy ez az ünnep „hálaadó emlékezés az ő Krisztus-megismerésükre, elköteleződésükre, saját személyük, egyéniségük átadására Krisztusnak. Hálaadó megemlékezés továbbá az életáldozatukért, ami teljes azonosulás Krisztussal, az Urukkal.”

XVI. Benedek rámutatott, ez az ünnep az Egyház megvallása is. Udvardy György hozzátette: szeretjük, ismerjük az Egyházat, amelyben otthon vagyunk és amiért felelősek vagyunk. Az Egyház megvallása Péter fölségének újbóli elismerése, amely nemcsak egy tekintély, egy külső hatalom elismerése, hanem annak kifejezése, hogy ez a tekintély, hatalom segít és támogat bennünket. „Amikor megvalljuk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén hitünket, Egyházunkat, hogy hiszünk benne, hogy szeretjük, hogy a miénk, hogy óvjuk és védjük, akkor megerősödünk a mindennapi hitvallásunkban: »Hiszem az egy, szent, katolikus Anyaszentegyházat.« Hiszem az Egyház egységét, egyetlenségét, mert benne áll föl az az Egyház, amelyet Jézus alapított minden kétséget kizáróan és végérvényesen.”

A megyéspüspök kiemelte az Egyház egységének fontosságát. Minden egységet bontó cselekedet Krisztus egyháza ellen irányul. „Hiszünk az Egyház egységében, ami nem tőlünk van, nem magunk miatt keletkezik, hanem Isten Lelke műveli azt. Feladatunk törekedni az egységre mint értékre, ami biztonságot teremt, ami megnyugvást ad; az egységre, ami sokszínű, gazdag, és amiben az értékek egésszé tudnak összeforrni. Szükségünk van arra, hogy ezt az egységet semmi ne kezdje ki. Sem a tanításban, sem a cselekvésben, sem az ünneplésben, sem a szolgálatban. Mennyire fontos, hogy a tanítás egységében semmi kétely ne támadjon a vélekedések, vélemények szintjén, vagy épp a mi kultúránkra jellemző felelőtlen, meggondolatlan állítások szintjén.”

Hisszük az Egyház szentségét, és megvalljuk ezen az ünnepen – emlékeztetett a püspök. – Hisszük, mert az Egyház Krisztus misztikus teste, ami szent életre hív, megszentel bennünket. „A mai ünnepben kérjük, hogy erősítsen meg bennünket az Egyház katolikus voltában, ami jelenti az egyetemességet, jelenti mindenki befogadását és mindent átalakító erejét.”

Udvardy György hozzátette: az Egyház „szűrő” is, ami megvédi az embert, méltó életutat mutatva neki az evangélium szerint. Mindent, ami nem igaz, mindent, ami nem a szabadságra vezet, ami veszélyezteti az ember méltóságát, az Egyház nem tudja az egyetemességbe befogadni. Erőfeszítést tesz ezek formálására, vagy küzd ellenük. „A Katolikus Egyház kultúrát teremtő egyház, amely az élet minden területén szeretné az evangélium üzenetét megjeleníteni.”

Az Egyház Jézus nyomdokain jár, az ő tanítását és cselekedeteit követve. „Azt adom át nektek, amit magam is kaptam” – emlékeztetett a megyéspüspök Szent Pál szavaira. Jézus az ő elárulásának éjszakáján kezébe vette a kenyeret, megtörte, tanítványainak adta. Ezt tesszük, amit az apostolok tettek, amit Krisztus tett. Megnyugtató, bátorító ez számunkra – fogalmazott a püspök.

A székesegyház búcsús szentmiséjének végén Udvardy György pápai áldásban részesítette a jelenlévőket, majd átadta az egyházmegyei kitüntetéseket.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria