Az Egyház társadalmi tanítása – Fedezzük fel (ismét) a munkáskérdéssel foglalkozó enciklikát!

Nézőpont – 2018. december 15., szombat | 12:26

Olvasóink megszokhatták, hogy Egyházunk tanítását, a pápai megnyilatkozásokat kommentár nélkül, teljes terjedelemben, magyar nyelven közreadjuk. Tesszük ezt azzal a hittel és abban a meggyőződésben, hogy az Egyház tanítása kommentár nélkül is közérthető és követhető.

Az Egyház történelme folyamán, különösképpen az elmúlt másfél évszázadban sohasem mulasztotta el, hogy a társadalmi élet kérdéseivel kapcsolatban megszólaljon. Ez XIII. Leó pápa megfogalmazása szerint kötelessége is. Ennek útja, hogy rámutassunk: a társalmi kérdésekben a párbeszéd útja sosem az érzelmek vagy éppen a politikai vagy gazdasági érdek vezérelte, legtöbbször leegyszerűsítő megfogalmazás. Az Egyháznak az egyes kérdésekben megfogalmazott tanítása ennél lényegesen több – elgondolkodásra, alapos körültekintés után megfogalmazott vélemény kialakítására sarkall, s ez sokszor fáradságos tevékenység.

A Jézus Krisztushoz hű emberek minden időben tanúságot tesznek szándékukról, hogy a társadalmi valóságot az evangélium erejével alakítsák át. Ez azonban mindig próbatétel volt, ma is az. Jézus Krisztus üzenete, az üdvösség, a szeretet, az igazságosság és a béke „jó híre” nem talál könnyen elfogadásra a mai világban, amelyet még mindig háborúk, nyomor és igazságtalanság tépáznak. Éppen ezért korunk emberének talán nagyobb szüksége van az evangéliumra, mint bármely kor emberének: szüksége van a hitre, amely üdvözít, a reményre, amely megvilágosít, és szüksége van az önmagát kínáló szeretetre.

Amikor látjuk, hogy napjainkban a munkavállalók és munkaadók érdeke, jogaik és kötelességeik kérdése szétfeszítik a társadalmi közbeszédet is, jó az Egyház tanítását megismernünk, oafigyelnünk rá. Ezért arra hívjuk kedves Olvasóinkat, hogy merítsünk abból a teljességből, melyet az Egyház ezen gazdag tanítása nyújt számunkra, olvassuk el együtt, újra a kérdéssel foglalkozó alapdokumentumot, XIII. Leó Rerum novarum kezdetű körlevelét. A munkáskérdéssel foglalkozó első pápai enciklika ITT érhető el.

Az olvasáshoz és az abból fakadó gondolkodáshoz, a téma elmélyítéséhez kérjük a Szentlélek megvilágosító és minden szívet megújítani tudó kegyelmét!

Forrás: Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria