Az életünkkel mi is lehetünk tanúk – Elsőhétfői szentmise Boldog Apor Vilmos tiszteletére Győrben

Hazai – 2021. március 3., szerda | 18:25

Március 1-jén Kaposi Gábor, a győr-révfalui Szentháromság-templom plébánosa mutatta be az elsőhétfői szentmisét Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A szentmisén koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános; Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa; Bognár István spirituális, valamint a liturgián szolgálatot végeztek a győri szeminárium papnövendékei.

Kaposi Gábor prédikációjában kiemelte: Apor Vilmos püspök vértanúsága nemcsak a rábízottak védelméről szól, hanem a hit melletti kiállásról is. Tanúságtétel az Atyáról, aki egyszülött Fiát sem kímélte, hanem mindannyiunkért áldozatul adta – „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). A vértanúság tehát arról szól, hogy vannak feladhatatlan értékek, amelyek még a fizikai élet megőrzésének értékét is felülmúlják. XVI. Benedek emeritus pápa így ír erről: „Az az élet, amelyet Isten tagadása árán tudnánk élni, végső soron az élet tagadása lenne, már nem is lenne igazából élet.”

Gábor atya prédikációjában visszaemlékezett egy egykori kérdésre, melyet fiatalok tettek fel neki Sopronban: „Minek kellene változnia az Egyházban?” Nem tagadhatjuk, hogy súlyos bűnök voltak és vannak az Egyházban. A felelősség azonban, ha az Egyházról beszélünk, mégiscsak közös; az Egyház tagjai lehetnek bűnösek, tanai attól még igazak. Mindent meg kell tenni a tisztulásért, és a felelősséget saját magunkban kell keresni. Megtérni, megjavulni nekünk kell: szembenézni a saját bűneinkkel, a rossz mechanizmusokkal, amelyek bennünk dolgoznak; az irigységgel, a sértődöttséggel, a féltékenységgel, a pletykálkodásunkkal, sebeinkkel. Hiszen „egy ember, aki változik, megváltoztatja maga körül a világot” (vö. Szent II. János Pál pápa).

A világban zajlik egy per, mely az istenellenes erők és Isten között folyik. A kísértő hazugként, megbízhatatlanként állítja elénk Istent. Ebben a perben szükség van olyan tanúkra, akik Isten mellett tanúskodnak. Az első ilyen tanú Jézus Krisztus volt. Olyan mély szeretetkapcsolat van Jézus Krisztus és az Atya között, amelyet nem kérdőjelez meg a szenvedés, és nem semmisít meg a halál.

Jézust követi az első századok számtalan mártírja, és még mennyi vértanú Apor Vilmosig és napjainkig. Az életünkkel mi is lehetünk tanúk ebben a perben. Isten biztat, de nem erőltet, nem kényszerít, azonban döntésre hív: „Nézd, eléd tártam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is” (MTörv 30,15).

A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői Kaposi Gábor vezetésével a vértanú főpásztor sírjánál imádkoztak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria