Az EU-s országok püspökei: A válságból teremtsünk egy jobb világot

Kitekintő – 2020. november 19., csütörtök | 18:58

Újra megtalálni a reményt és a szolidaritást címmel üzenetet tett közzé az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE). Ebben az EU-s intézményekhez és a tagállamokhoz fordulnak, amelyek ezekben a napokban tárgyalnak a Covid-19-járvány utáni támogatási és fejlesztési lehetőségekről. Az európai főpásztorok radikális változást remélnek.

„Az Európai Unió jövője nemcsak a gazdaságtól és a pénzügyektől függ, hanem a közösségi lelkülettől és az új mentalitástól is.” Ezért a Covid-19-vírus okozta válság Európában a megtérésre kapott spirituális lehetőség, amely során „erőfeszítéseinket nem a régi normalitáshoz való visszatérésre kell fordítanunk, hanem egy jó irányú radikális változás elérésére” – fogalmaznak az Európai Unió püspöki konferenciáinak elnökei az üzenetben.

A járvány kezdetén az európai országok félelemmel reagáltak, bezárták belső és külső határaikat, és voltak olyanok, amelyek az orvosi felszereléseket sem akarták megosztani másokkal, amire pedig szükség volt. Az egész európai terv kockán forgott. Felismerték azonban, amit Ferenc pápa mondott, hogy „egy bárkában evezünk, és csak együtt menthetjük meg magunkat, együtt maradva”. Az Európai Unió ezután megújult elszántsággal igyekezett válaszolni a drámai helyzetre, újra felfedezte az alapító atyák lelkületét, akiknek meggyőződésük volt, hogy Európa a válságaiból fog megújulni.

A jelenlegi pillanat arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk és átalakítsuk a globalizáció jelenlegi modelljét, hogy biztosítsuk a környezet tiszteletben tartását, az életre való nyitottságot, a családra való odafigyelést, a társadalmi egyenlőséget, a munkavállalók méltóságát és a jövő nemzedékek jogait.”

A szolidaritás az európai integrációs folyamat középpontja többet jelent, mint az erőforrások belső elosztása és a kohéziós politika: közös cselekvés és nyitottság mindenki, kiváltképpen is a peremre szorultak integrációjára. A Covid-19-vírus elleni oltást majd mindenki, mindenekelőtt a legszegényebbek számára is elérhetővé kell tenni. Robert Schuman szerint az egységes Európa az egyetemes szolidaritás előképe. Az európai püspökök felhívják a figyelmet a kontinens felelősségére Afrika fejlődésében. Több humanitárius segítséget, fejlesztési együttműködést kérnek, továbbá azt, hogy a katonai kiadásokat csoportosítsák át az egészségügyi és szociális szolgáltatások területére.

A szolidaritást sürgősen ki kell terjeszteni a menekültekre is, akik embertelen körülmények között élnek a befogadótáborokban, és veszélyezteti őket a vírus. „Ez nemcsak finanszírozást jelent, hanem az Európai Unió határainak megnyitását is minden tagállam részéről, arányosan.” Bár különbséget kell tenni a migráció típusai között, és figyelembe kell venni a biztonsági kérdéseket, de mindig tiszteletben kell tartani azokat „az alapelveket, értékeket és a nemzetközi jog előírásait, amelyek az európai identitás alapját képezik, és amelyek eredete keresztény gyökerekből származik”. Az európai püspökök azt ajánlják, hogy segítsék a biztonságos és törvényes utakat a migránsok, valamint a humanitárius folyosókat a menekültek számára.

Az Egyház számára alapvetően fontos, hogy a vallásszabadság és a vallásgyakorlás miatt a tagállamokban tartsák tiszteletben a gyülekezés szabadságát az egészségügyi előírások betartásával. Az európai püspökök annak a reményüknek adnak hangot, hogy a válságból a szolidaritásban megerősödve kerülünk ki. Számos jel utal erre, mely reményre ad okot. Ezek között említik az egészségügyi dolgozók, az idősgondozók munkáját, a plébániákon és az egyházi közösségekben az együttérzés és a kreativitás gesztusait. Sokaknak ezekben a nehéz hónapokban áldozatokat kellett hozniuk, le kell mondaniuk arról, hogy szeretteikkel találkozzanak, és közel legyenek hozzájuk a magány, a szenvedés vagy a halál pillanataiban.

A COMECE üzenetében végül az Egyház elkötelezi magát az európai intézmények és a tagállamok mellett egy jobb jövő építésére. Támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek előmozdítják, hogy teret nyerjenek Európa hiteles értékei. Az európai püspökök az alapvető értékek között említik a szolidaritást, a szabadságot, a személy sérthetetlen méltóságát, a demokráciát, a jogállamot, az egyenlőséget és az emberi jogok előmozdítását. Annak a reményüknek adnak hangot, hogy Európa újra felfedezi alapító atyái lelkületét. Azt remélik továbbá, hogy ezt tükrözi majd a járvány utáni fellendülés érdekében az EU hétéves költségvetése, amelyet az Európai Tanács júliusi találkozóján egyeztettek és jelenleg tárgyalnak az Európai Parlamentben és Tanácsban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria