Az Eucharisztia ünneplése 110. (2. rész)

Nézőpont – 2021. november 28., vasárnap | 12:00

Sztankó Attila liturgikus jegyzetét olvashatják.

Te Deum laudamus kezdetű himnusz milánói változatának megértéséhez tisztáznunk szükséges annak forrását. A keleti nagy doxológia szövegét (gör.: Hé megáli doxología) a Horológion, illetve az Irmológion tartalmazza, és a reggeli istentisztelet részét képezi.

A Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámen! szavakat követően imádkozza a közösség: Mindennap áldunk téged, és dicsérjük nevedet örökké és mindörökké. Add urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! Áldott vagy te, Urunk, atyánk Istene! Dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk! Áldott vagy te, urunk, taníts meg minket igazságaidra! (…)

Ahogyan tudjuk, az ősi keleti liturgiák közül Addáj és Mari keleti szír liturgiája már ismeri a doxológiát. Az Apostoli Konstitúciók (VII. 47.) szintén említi a reggeli imádság részeként (Franz Xaver von Funk, Didascalia et Constitutiones apostolorum, Paderborn, 1905, 454–457.).

A nagy doxológia két részből áll. Az első Lukács evangélista szavaival veszi kezdetét (vö. Lk 2,14), és a Szentháromság személyeit megszólító könyörgésekkel folytatódik. A második rész már kevésbé örömteli, és ahogyan a Te Deum laudamus kapcsán már megjegyeztük, zsoltáridézetek egymáshoz illesztésével van dolgunk, de nem minden logika nélkül. A második részt bűnbánati szomorúság jellemzi, és a bűnök bocsánata, a megtisztulás iránti vágy hatja át, viszont annyira teljes és önmagban zárt egység, hogy nem igényel további kiegészítést.

Akár a Te Deum laudamus himnusz korai változatáról legyen szó, amelyben a közösség kérte pásztorát, hogy vezesse nyáját az örökkévalóság örömébe – ezzel zárult a korai forma –, akár a keleti reggeli imádság nagy doxológiájának könyörgő részével való kiegészítéséről, akár a ma ismert és énekelt formájáról, mindenképpen elmondhatjuk: olyan alázatos könyörgésről beszélhetünk, amely átvezet a 26–29. versek bűnbánó és bizakodó sorainak megértésébe.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria