Az eucharisztikus világkongresszuson elsőáldozó gyerekek találkozója Székesfehérváron

Hazai – 2019. november 25., hétfő | 15:12

A Székesfehérvári Egyházmegye plébániáiról közel ötszáz hittanos érkezett a november 23-i találkozóra, akik 2020-ban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nyitómiséjén lesznek elsőáldozók. Szüleikkel, hitoktatóikkal püspöki szentmisén vettek részt; misszionáriusok előadásait és a NEK Általános Titkársága tájékoztatóját hallgatták meg a közelgő világeseményről.

Az egyházmegye espereskerületeiből Székesfehérvárra érkező csoportokat a hitoktatói szakreferensek várták; átadták a katekétáknak, a kísérő lelkipásztoroknak és a szülőknek a kongresszusi titkárság és az egyházmegye ajándékait.

A lelkinap mottója ez volt: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él” (Jn 6,51) A találkozót megnyitó, koncelebrált szentmise előtt Bágya János NEK-referens szólt a fiatalokhoz, szüleikhez és hitoktatóikhoz. A lelki ráhangolódásról a Boanergész együttes gondoskodott.

A szentmise homíliájában Spányi Antal püspök a Jézussal való találkozás titkáról beszélt a hittanosoknak, ami különleges módon valósul meg a szentáldozásban. „Az ünnepen, amire készültök, nagy titokba lesztek beavatva: Jézussal fogtok találkozni. Ő sok emberrel találkozott élete során: betegekkel, akik gyógyulást kerestek; szegényekkel, akik vigasztalásra vártak, és olyanokkal is, akik keresték az igazságot. Amikor találkoztak Jézussal, ez az esemény megváltoztatta életüket. Rátaláltak az Úrra, akinek hallották a szavát, és befogadták szeretetét. Új életet tudtak kezdeni.

A mi életünknek is legnagyobb eseménye, hogy szentáldozáshoz járulhatunk, hogy Jézust befogadhatjuk a szívünkbe, és vele együtt járhatjuk utunkat. Nektek egészen különleges élményben lesz részetek, hogy az első találkozásotok az Oltáriszentséggel csodálatos és egyedi esemény lesz az eucharisztikus kongresszuson” – hangsúlyozta a főpásztor.

A székesfehérvári megyéspüspök egy ismerőséről is beszélt, aki életre szóló élményként emlékezik vissza arra, hogy elsőáldozó lehetett az 1938-ban hazánkban rendezett eucharisztikus világkongresszuson. Hosszú élete során, sok szenvedést is végigélve mindig hűséges maradt Krisztushoz. „Ti is legyetek majd ilyen tanúi Jézusnak – buzdította a fiatalokat Spányi Antal püspök. – Addig is meg kell tanulnotok mindent arról, hogy mi is történik a szentáldozásban; hogyan tudtok harcolni a rossz ellen, és egyre több jó cselekedet legyen életetekben, hogy szívetekben mindig otthonra találjon Jézus Krisztus; hallgatni tudjatok a belső hangra, lelkiismeretetek szavára, amelyben az Úr megmondja nektek, mit tegyetek, hogyan tegyétek a jót és kerüljétek a rosszat, hogy életetek Jézus tanújaként békében, örömben, kegyelemben teljen. Ennek a találkozásnak az öröme és békéje legyen majd mindig veletek, hogy tanúskodni tudjatok Krisztus szeretetéről minden ember felé.”

A szentmise után a résztvevők körmenetben, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust hirdető zászlókkal a kezükben vonultak át a belváros utcáin a Prohászka-emléktemplomból a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. A lelkinap itt, illetve a Ciszterci Szent István Gimnáziumban és a Szent Imre-templomban folytatódott.

A találkozón Magyarországon szolgáló verbita misszionáriusok tartottak előadásokat, adtak lelki iránymutatást az elsőáldozásra készülő fiataloknak: Benvin Sebastian SVD, a magyarországi Pápai Missziós Művek igazgatója; Chavvakula Lourduraju SVD; Ghie Marcell SVD; Sudarman Aloisius Gonzaga SVD és Klau Yulius SVD arról az időszakról beszéltek, amikor elsőáldozásukra készültek és először vehették magukhoz az Úr Jézust.

Az Indiából és Indonéziából érkező verbiták beszámolóiból kirajzolódott, hogy a földi készülődés izgalmai hogyan fordultak át a mennyei várakozásba, és első szentáldozásuk során hogyan nyílt meg a szívük a Jézussal való találkozásra; hogy elsőáldozásuk meghitt eseménye életre szóló erőforrássá vált, megtartotta őket a nehezebb időszakokban is.

A szerzetesek kiemelték, mennyire fontos a tiszta lélek, az összetartozás Jézussal és a közösséggel. Elhangzott: az Oltáriszentség csodájának és ajándékának megértésében mindig van hova fejlődni. „Az Úr egyszerű lakomája örök élet, az Oltáriszentségből áradó kegyelem igen bőséges. Amikor csak tehetjük, járuljunk mindig az Úr asztalához!” – biztatták a fiatalokat.

A főtéri Szent Imre-templomban a NEK Általános Titkárságának munkatársai, Farkas Balázs iroda- és gazdasági vezető és Zsuffa Tünde kommunikációs vezető a közelgő nemzetközi eseményről tájékoztatták az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleit és hitoktatóit; Bágya János egyházmegyei referens pedig részletesen ismertette a kongresszusra való regisztráció folyamatát.

A lelkinapot a felnőttek szentségimádással, az elsőáldozásra készülő fiatalok zenés áhítatával zárták.

Az imaórán Spányi Antal megyéspüspök a gyerekekekkel együtt azért fohászkodott az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztushoz, hogy a szentáldozás kegyelme által mindannyian megértsék: Jézus az örök élet eledele, soha el nem fogyó élet.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Ambrus Marcsi/NEK; Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria