Az evangélium személyes titok, ami mindenkié – Kettős ünnep Nemesgulácson

Hazai – 2020. június 25., csütörtök | 11:29

Udvardy György veszprémi érsek június 20-án Nemesgulácson a szentmise elején megáldotta a Páduai Szent Antal-templom felújított orgonáját, az evangélium felolvasása és a homília után pedig admisszióra került sor: Tiszta Zsolt akolitust az állandódiakónus-jelöltek közé fogadta a főpásztor. A liturgián koncelebrált Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató és Cséry Gergő plébános.

Az orgona felújítása több mint egy évig tartott, amihez nagyon sok segítséget kapott a plébániaközösség. Az ünnepet már március 21-re kitűzték, de a járványügyi helyzet ezt nem tette lehetővé. Így viszont a hangszer megáldásához kapcsolódhatott a közösség egyik tagjának admissziója.

Amikor a napi evangéliumot hallgatjuk, jó lenne tisztázni, mi volt az a közeg, amikor Jézus ezeket a mondatokat elmondta: „Ne féljetek! Kiderül! Elmondják! Hirdessétek!” Jézus mintha olyan szituációban beszélne a kiválasztottaknak az Atyáról, az üdvösségről, az Istennek az emberrel kapcsolatos tervéről, amikor félelem van az apostolokban, a tanítványokban, mert ez olyan tanítás, ami messze túlmutat az általuk megszokott vallásos gondolatokon, hagyományokon – fogalmazott Udvardy György homíliájában. – Vagy olyan gondolatoknak ítélhették, amelyeknek a hirdetése veszélyes, mert a vallással, a hagyományokkal ellentétes. Akár azt is gondolhatták, hogy olyan tanítást ad Jézus nekik, amely csak néhányaknak, a kiválasztottaknak, a beavatottaknak szól, és ezt a titkot meg kell őrizni. Jézus többször beszél így tanítványainak egy-egy példabeszéd, egy-egy csoda után: „Ne beszéljetek erről addig, amíg az Emberfia fel nem támad...”

Valószínűleg mégis sokkal inkább arról van szó, hogy mindaz, amit Jézus mond az apostoloknak, a tanítványoknak, olyan tanítás, ami mindenkinek szól. Nemcsak egyszerűen arról, hogy hirdetni kell az evangéliumot mindenkinek, hanem hogy ezt a jó hírt, az üdvösséget, nagyon átgondoltan, tudatosan, Jézus küldetéséből fakadóan kell mások számára továbbadni – hangzott el a prédikációban.

Egy családon belül vannak olyan kimondott szavak, amelyek majdnem titoknak számítanak. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert annyira a személyes kapcsolatot fejezik ki, hogy ha ezeket a mondatokat, gesztusokat másoknak mondjuk, akkor az ott már nem érvényes, akkor már mást fejez ki. Jézus így bízza ránk az evangéliumot, hogy amit nekünk ad, ami az életünket formálja és örömmé teszi, ránk vonatkozik. Mégis, mikor elkezdjük az Egyház küldetésében hirdetni, akkor mindenkinek a tulajdonává válik, úgy, hogy az intimitás, a személyes misztérium nem sérül meg – fejtette ki az érsek.

Az Egyház folyamatosan hirdeti az evangéliumot minden népnek, minden nemzetnek. Akkor is előáll vele, amikor egy kornak, kultúrának, szokásrendszernek esetleg nem felel meg. Akkor is előáll ezzel, amikor éppen a kulturális nehézségekben vagy zűrzavarban valami iránymutatást szeretne adni.

Isten személyesen ránk bízza magát, hogy megértsük, befogadjuk az ő tanítását, hogy képviseljük. Ezt a titkot szívünkben őrizzük és ezt a titkot akarjuk cselekedeteinkkel, közösségi életünkkel, ünneplésünkkel, tanításunkkal, kultúrában, társadalomban való jelenlétünkkel jelenvalóvá tenni, mert hisszük, hogy formálja a társadalmat. Valójában nem titok többé, mert Krisztus meghalt és feltámadt, elküldte nekünk a Szentlelkét.

Mindent tudunk az Istenről, mindent tudunk az emberről, mindent tudunk az üdvösség útjáról, mindent tudunk arról, hogy hogyan tud az ember Jézus közelébe férkőzni.

Ennek a hirdetésében, az Egyházban mindannyiunknak feladata van – hangsúlyozta a főpásztor.

Udvardy György felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan szolgálatok, amelyekre egy-egy testvért a közösségből hosszabb folyamat útján választanak ki, amikor a szentségi rendben kap valaki erre küldetést, diakónusként, papként, püspökként. A mai ünnepen annak lehetünk tanúi, hogy Zsolt a megfelelő bizonyossággal a kiválasztás szertartásában a hívő közösség elé tud állni, és kimondja, hogy a szolgálatot, ami a diakonátusban átalakítja a szívét, vállalni akarja családjával együtt. Ugyanazon gesztusnak vagyunk részesei, amit Jézus az apostolaira bízott – zárta elmélkedését a főpásztor.

Az admisszió szertartása során az érsek a diakonátusra készülők közé fogadta Tiszta Zsolt lektort, aki személyes meggyőződéséről és küldetéséről a jelenlévők előtt tett tanúságot.

A zenei szolgálatot Virágh András, Sellyei Gábor, Gion Zsuzsanna és a Vox Angelis Kórus végezte. A szentmise végén Virágh András és Gion Zsuzsanna adott koncertet.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria