Az igaz a hitből él – Püspöki aranymisét és gyémántjubileumot ünnepeltek Nagyváradon

Külhoni – 2021. június 18., péntek | 13:29

Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök aranymiséjével kezdődött az a gyémántjubileumi ünnepség, amelyre Nagyváradon gyűltek össze június 16–17-én a gyulafehérvári kisszeminárium 1961-ben érettségizett diákjai. A 33 egykori ballagó közül már csak 14-en kaphattak meghívást erre a rendkívüli, 60. érettségi találkozóra, amelyet Fodor József általános helynök szervezett meg.

„Az igaz a hitből él” – ez a szentírási kijelentés kerülhetett fel a hatvan évvel ezelőtt készült tablóra – amelyet Tempfli József (későbbi püspök) festett meg –, mivel a Mécs Lászlótól kiválasztott idézet „nem felelt meg” az akkori időkben.

Az ünnepi szentmise bevezetőjében idézte fel mindezt Fodor József vikárius, aki házigazdaként köszöntötte a jelen lévő egykori osztálytársakat, köztük kiemelten a főcelebránst, Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspököt, akit ötven évvel ezelőtt, 1971. július 3-án szenteltek pappá.

Csató Béla nyugalmazott plébános szólt szentbeszédben az ünneplő társakhoz és a jelen lévő hívekhez. Jézus Krisztus személyét helyezte a középpontba, az ő példáján keresztül szemlélve az ember élethivatását. Külön szólt a civil osztálytársakhoz, hangsúlyozva, hogy „mindannyiunknak az egyetlen krisztusi tanítást kell megtanulnunk, de a saját adottságainkhoz, képességeinkhez szabottan”.

Nem ugyanaz a feladata minden Krisztushoz tartozónak, mindenki a neki juttatott isteni kegyelem alapján kell hogy kifejlessze saját egyéniségét a krisztusi alapelvek mentén.

Homíliája végén pedig azt a kérdést tette fel, hogy honnan van a mindennapi erőforrásunk. „Erőnk csak és kizárólagosan a Szentlélek Úristentől van. Benne részesülnek azok, akik a Krisztusban egy Szentháromságot Krisztus testében veszik és eszik. Értsük meg,

a szentáldozás nem a jók kiváltságos ajándéka. A szentáldozás az erőtlenek tápláléka.

A szentáldozás az Istenben való részesedés, kenyér, amely örök életet ad mindannyiunknak, és táplálék ahhoz, hogy a lelki erőnk állandóan működjön.”

Befejezésül így buzdította társait a szónok: „Köszönjük meg a hivatásunkat: mi a papságot, ti azt az iskolát és hitet, amellyel megajándékozottak vagytok, és vállaljuk fel ennek a következményeit életvitelünkben. Vállaljuk fel az Istentől áradó óriási nagy bizalmat, a belénk vetett reményt, és kérjünk a teljesítéséhez a Krisztussal egyesült életet.”

A szentmise Martin Roos püspök aranymisés áldásával ért véget, majd Böcskei László, a nagyváradi egyházmegye főpásztora szólt a jelenlévőkhöz. Azt kívánta, hogy továbbra is erővel, kitartással, hálaadással, a hit örömével tudják vállalni a mindennapokat és tudják végezni a szolgálatot, az aranymisést pedig – munkatársai és a jelen lévő szerzetesnővérek nevében – jelképes ajándékkal köszöntötte.

A találkozó „osztályfőnöki órával”, beszélgetéssel folytatódott, ezt követően a püspöki palotában pár nappal korábban megnyílt egyházművészeti kiállítást is megtekinthették a résztvevők, majd csendes erdei kirándulásra indultak. Bizonyára erőt adó és éltető tapasztalat marad számukra az együtt töltött idő – hiszen ahogyan a szervező, Fodor József általános helynök Czirják Árpád volt osztálytársuk sokszor elhangzott mondatát idézte:

A nyolcadik szentség a találkozás.”

Forrás és fotó: Várad.org/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria