Az uruguayi püspökök nyilatkozatot adtak ki az élet védelmében

Kitekintő – 2020. június 30., kedd | 11:53

Az Uruguayi Püspöki Konferencia (Conferencia Episcopal del Uruguay – CEU) Nyilatkozat az eutanáziáról és az orvosilag asszisztált öngyilkosságról címmel adott ki dokumentumot, amellyel állást foglal e rendkívüli fontosságú társadalmi vitában. A Fides hírügynökség június 26-i híradását tesszük közzé.

„Olyan Uruguayra van szükségünk, amely befogad, támogat és elkísér minden embert, amíg él, beleértve földi életének utolsó szakaszát is, a család alapvető segítségével, tüneti terápiával és igaz vallási tapasztalattal” – hangsúlyozták a püspökök.

A dokumentumot a püspöki konferencia központjában mutatta be a testület titkára, Milton Tróccoli, a maldonado-punta del este-minasi egyházmegye püspöke, valamint az orvosi végzettségű Pablo Jourdan montevideói segédpüspök.

A főpásztorok határozottan kinyilvánítják: „Etikailag elfogadhatatlan előidézni egy beteg ember halálát, akkor is, ha csak ilyen módon lehetne elkerülni a fájdalmat és a szenvedést, és ha ez volt a beteg kifejezett kérése. Sem a páciensnek, sem az egészségügyi dolgozóknak, sem a családtagoknak nincs joguk eldönteni vagy előidézni egy ember halálát… Egy ilyen tett tulajdonképpen egy klinikai körülmények között elkövetett gyilkosság.” A dokumentum ugyanakkor kiemeli azt is, hogy „etikailag nem elfogadható az erőltetett terápia, vagyis amikor mindenáron igyekeznek meghosszabbítani a páciens életét, tudva, hogy ez magára a páciensre nézve sincs jó hatással”.

„Társadalmunknak támogatnia kell azokat a törvényeket, amelyek megelőzik és elkerülik az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság minden formáját” – fogalmazta meg kérését a püspöki konferencia. „A törvény szerint az eutanáziát és az orvosilag asszisztált öngyilkosságot támogató terv megvalósításához – az alkotmány és az emberi jogok ellenében – újra kellene értelmezni az emberi élet mint elidegeníthetetlen, alapvető emberi jog abszolút értékét és mibenlétét” – olvasható a magyarázat.

Az emberi méltóság súlyos megsértésének adhatnak szabad utat, amikor az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot próbálják legalizálni, és olyan általános kifejezéseket használnak, mint az „elviselhetetlen szenvedés”, vagy amikor különböző elvont fogalmakkal akarják azokat igazolni, mint például az „abszolút önrendelkezés joga”, az „emberhez méltatlan élet” és a „méltóságteljes halál”. A dokumentum leszögezi, hogy egyik kifejezésnek sincs világos, egyértelmű jelentése, majd felhívja a figyelmet arra, hogy amint azt más országok példája is mutatja, a legalizálással egyúttal teret engednek a különféle visszaéléseknek is.

A püspökök a nyilatkozat végén kérik Istent, „világosítsa meg a nép képviselőit, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok fényében hozzanak törvényt”; „vezesse és adjon erőt az egészségügyi dolgozóknak, a keresztény közösségeknek és családoknak, hogy gondoskodjanak azokról, akik életük végéhez közelednek, s tiszteljék feltételekhez nem köthető értéküket”.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó:  Conferencia Episcopal del Uruguaya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria