Ballagás a Boldogasszony Iskolanővérek nagybecskereki leánykollégiumában

Külhoni – 2016. május 24., kedd | 10:52

1996-tól fogad középiskolás lányokat a Boldogasszony Iskolanővérek kollégiuma Nagybecskereken. A délvidéki szórványban élő magyarság számára az anyanyelv és kultúra megtartásának biztosítéka az intézmény. Május 19-én Német László nagybecskereki püspök mutatta be a ballagók hálaadó szentmiséjét.

Kilencen búcsúztak az alma matertől, a nővérektől, nevelőktől, társaiktól, a kollégium személyzetétől. Az iskolanővérek vezetésével működő kollégium összegyűjti a szórványból, főként Székelykevéről, Nagykikindáról, Kisoroszról, Tordáról, Magyarcsernyéről, Törökbecséről, Szajánból, Torontálvásárhelyről, Moholról, Péterrévéről és Ürményházáról származó középiskolás korú lányokat, segítséget nyújtva a bánáti fiataloknak – a továbbtanulási lehetőségen túl – magyar és keresztény identitásuk megőrzésében. Lobmayer M. Judit, az iskolanővérek tartományfőnöke elmondta, a lányok a város különböző középiskoláiban tanulnak, és hála a fiatalokat összegyűjtő kollégiumnak, működni tudnak a magyar osztályok.

„Napba néz a sas, ez adja neki az erőt. A felkelő nap a feltámadt Krisztus jele számunkra, keresztények számára. Legyetek a sashoz hasonlóak, szálljatok, röpüljetek, hiszen ti vagytok a kék ég és a zöld mező urai” – mondta homíliájában Német László nagybecskereki püspök a Boldogasszony Iskolanővérek kollégiuma végzőseinek ballagásán május 19-én. Az ünnepi hálaadó szentmisét a főpásztor mutatta be Masa Tamás lelkipásztor koncelebrálásával.

A kollégium vezetője, Koncz M. Julianna nővér beszédében két fogalmat emelt ki: elengedés és elindulás, ennek a jegyében búcsúztatta érettségizőit. A ballagók nevében a nagykikindai Gyarmati Anita mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt négy évben gondoskodtak róluk.

Nagybecskerek a bánáti magyarság kulturális központja és az egyházmegye püspöki székhelye. Itt működött 1920-ig a nagy múltú piarista gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet indult. Az iskolanővérek 1880-ban érkeztek a városba. Az iskolaalapítás Szatmári Karolinának, Torontál vármegye mérnöke feleségének volt köszönhető, aki végrendeletében jelentős összeget jelölt ki erre a célra. A tervet Bonnaz Sándor valósította meg, és 1880. október 4-én az iskolanővérek közösségének hét tagja telepedett le Nagybecskereken, és indította el a leányiskolát. Működtettek elemi, polgári és kereskedelmi iskolát a hozzájuk tartozó kollégiummal, egészen 1945-ig.  A II. világháború után a tanintézményeket államosították, a nővérek a kommunizmus idején csak plébániai munkát végezhettek.

A kilencvenes évek elejére a magyar nyelvű középiskolai oktatás annyira elsorvadt, hogy már csak a gimnáziumban működött magyar tagozat. Nagybecskerektől délebbre pedig egyetlen középiskolában sem indult magyar nyelvű osztály. Ebben a helyzetben, 1996-ban az iskolanővérek a Délvidéken egyedülálló kezdeményezéssel bentlakásra fogadtak szegény családokból származó vidéki magyar leányokat. A következő években anyaországi és más támogatók segítségével kibővítették rendházukat, kialakítva egy 41 fős kollégiumot, és így több középiskolában is megindulhatott a magyar osztály. A kollégium jelenlegi vezetője Koncz M. Julianna nővér. A kollégiumban szombatonként magyar óvoda működik M. Cecília nővér vezetésével.

Az iskolanővérek visszakapták az egykori rendház épületét, ennek fenntartása azonban meghaladta volna lehetőségeiket, így azt megvásárolta tőlük a Nagybecskereki Egyházmegye. Az épületben az itt élő magyarság számára alakítanak ki központot, a felső emeletet pedig a lányok kollégiumának bővítésére szánják.

Muzslyán a szaléziak fenntartásában működő Emmausz Kollégium magyar fiúkat fogad. Ezt 2002-ben nyitották meg, az intézmény a szaléziak szlovén tartományához tartozik. Jelenlegi vezetője Kalapis Sztojan bolgár származású szalézi szerzetes.

A két intézményben közel százhúsz Nagybecskereken tanuló magyar középiskolás lakik, és tanul a középiskolák magyar tannyelvű osztályaiban.

A muzslyai Emmausz Kollégium és a nagybecskereki leánykollégium idén februárban közös szalagavató bált tartott a szalézi kollégium tornatermében. Ezzel a két magyar katolikus kollégium kétszáz éves hagyományt élesztett újra.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye, Boldogasszony Iskolanővérek Leánykollégiuma, Szaléziak.hu

Fotó: Nagybecskereki Egyházmegye, Szaléziak.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria