Barron püspök nemzeti lelkiismeret-vizsgálatra szólította Amerikát

Kitekintő – 2021. január 14., csütörtök | 13:27

A Capitolium január 6-i ostroma óta sorra látnak napvilágot az Egyesült Államok püspökeinek reakciói. A főpásztorok elítélik a döbbenetes erőszakot és az ahhoz vezető lépéseket.

Az erőszakba torkolló január 6-i tüntetés során négyen vesztették életüket – volt, akit a zavargók tömege taposott halálra –, a Capitolum egyik rendőre másnap halt bele a tüntetők okozta fejsérülésébe, egyik kollégája pedig vasárnap önkezével vetett véget életének. Az amerikai törvényhozás épületében randalírozó Trump-szimpatizánsok feldúlták a képviselők szobáit, és különböző tárgyakat tulajdonítottak el.

Robert Barron Los Angelesi-i segédpüspök, a Word on Fire missziós médiaszolgálat alapítója hangsúlyozta, az elmúlt egy évben folyamatosan érzékelni lehetett a demokratikus diskurzus alapvető értékeinek pusztulását, erózióját.

„Amit most látunk, nekem úgy tűnik, a liberális demokráciánk egyik nagyszerű jellemzőjének a csődje:

a megbeszélésre, vitára, érvelésre, szavazásra teret biztosító erőszakmentes tér összeomlása.

Azoknak az erőszakmentes eszközöknek a csődje, melyek lehetővé teszik, hogy döntést hozzunk a vitás kérdésekben, és így haladjunk előre mint ország – fogalmazott Robert Barron a videóban, amit a Facebookon és a Twitteren is közzétettek. – Azt látni, hogy erőszakos emberek berontanak egy polgári értelemben véve szent térbe, nagyon felkavaró és nyugtalanító volt.”

Barron püspök megjegyezte, „az egész múlt évben sok volt az erőszakból, melynek a hátterében gyakran ideológiai kérdések álltak: támadták az intézményeket, elutasították a valódi érvelést, vitát, a civilizált megbeszélést, és az erőszakhoz folyamodtak. Ennek véget kell vetni.”

Demokráciánk legjobb vonásai között sok olyan van, amelyik mélyen vallásos elvekben gyökerezik: az egyenlőség és a szabadság, az emberi személy méltósága – és az említett erőszakmentes tér is, amely a viták elrendezésére szolgál.

„Úgy gondolom, mindannyian részt kell hogy vegyünk egyfajta nemzeti lelkiismeret-vizsgálatban, és komolyan meg kell vizsgálnunk: hogyan rendezzük el a vitáinkat – a közösségi médiában, az utcai megmozdulásokon, a Capitoliumban – figyelmeztetett Robert Barron. –

Képesek vagyunk-e a demokráciánknak ebben az egészséges terében létezni, vagy visszatérünk valami sokkal veszélyesebbhez, sokkal primitívebbhez? Képesek vagyunk-e komolyan és őszintén megvizsgálni, hogyan fordult az országunk ebbe a mélységesen negatív irányba?”

*

Az amerikai püspökök megszólalásaikban arra szólították fel a nemzetet, hogy újra kötelezzék el magukat a demokratikus értékek és elvek mellett, és békés úton rendezzék nézeteltéréseiket.

„A jóakaratú emberekkel együtt elítélem a mai napon az Egyesült Államok Capitoliumánál zajló erőszakos cselekményeket – írta José H. Gómez Los Angeles-i érsek január 6-i közleményében. – Mi, amerikaiak nem ilyenek vagyunk. Imádkozom a Kongresszus tagjaiért, a Capitolium és a rendőrség munkatársaiért és mindazokért, akik a rend és a közbiztonság helyreállításáért küzdenek.

A békés hatalomátadás ennek a nagyszerű nemzetnek az egyik védjegye. Ebben a nyugtalanító pillanatban ismét el kell köteleznünk magunkat demokráciánk értékei és elvei mellett, és egy nemzetként egybegyűlnünk Isten színe előtt. A Szűzanya szívére bízom valamennyiünket. Ő vezessen minket a béke útján, nyerje el nekünk a bölcsességet és a valódi hazafiság és hazaszeretet kegyelmét.”

Wilton Gregory bíboros, Washington érseke január 6-án este kiadott közleményében a Capitoliumot szent földnek nevezte, olyan helynek, ahol az elmúlt évszázadokban az emberek a vélemények sokféleségét képviselték, megfelelő módon.

„Mi, amerikaiak tisztelettel kell hogy forduljunk afelé a hely felé, ahol nemzetünk törvényeit és rendelkezéseit megvitatják, és döntést hoznak róluk. Éreznünk kell, hogy gyalázat ért minket, amikor a szabadságnak ebben az épületben gonddal őrzött örökségét lábbal tiporták és megszentségtelenítették.”

A washingtoni érsek arra is figyelmeztetett, hogy

le kell számolni azzal a megosztó beszédmóddal, ami a közelmúltban uralta a nemzeti kommunikációt. Mindazok, akik uszító retorikához folyamodnak, felelősséget kell hogy vállaljanak az országban egyre növekvő erőszakért.”

Reagált a drámai eseményekre január 6-án Baltimore érseke, William E. Lori is, aki közleményében így írt: „Nehéz a szívünk, látva ezt a megdöbbentő és törvénytelen tüntetést nemzetünk fővárosában. (…) Buzgón könyörgünk a békéért, és hogy Isten oltalmazza hazánkat, törvényhozóinkat és mindazokat, akik valamilyen módon veszélybe kerültek ezen a rettenetes napon. A békeszerető, jóakaratú amerikaiak fogjanak össze mindenhol az országban, hogy újra megszülessen a béke, a kiengesztelődés, hogy megsebzett és megtört nemzetünk a gyógyulás útjára léphessen, egy és oszthatatlan maradjon Isten színe előtt.”

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Aleteia.org

Fotó: USCCB/CNS; Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Robert BarronWilton Gregory bíboros