Bartholomaiosz pátriárka levele Ferenc pápának Szent Péter és Pál apostolok ünnepén

Kitekintő – 2020. július 8., szerda | 12:01

A járvány miatt a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarkátus idén nem küldhetett delegációt a szentmisére, amelyet Ferenc pápa június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok, Róma védőszentjei liturgikus ünnepén mutatott be a Vatikánban. I. Bartholomaiosz pátriárka levélben köszöntötte a pápát, amelynek fordítását a L’Osservatore Romano vatikáni napilap július 4-i száma tette közzé.

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka szent öleléssel üdvözli levelében Ferenc pápát, Szent Péter apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostola, a szabadság apostola ünnepén. A két apostol örömmel hirdette az egyetemes isteni üdvrend evangéliumát, és vértanúként életüket adták Rómában.

Az új koronavírus okozta pandémia nem tette lehetővé, hogy az ökumenikus patriarkátustól hivatalos küldöttség utazzon a római egyház védőszentjeinek ünnepére Rómába, mint ahogy ez hagyománnyá vált az utóbbi évtizedekben – emlékeztet I. Bartholomaiosz. Arról biztosítja Ferenc pápát, hogy a patriarkátus a távolból vesz részt ebben az ünnepi örömben és lerója tiszteletét Péter szent ereklyéi előtt, aki a római egyház alapítója, valamint az elsőként meghívott apostol, András testvére, aki az ökumenikus patriarkátus védőszentje. Erőt és áldást merítenek Péter ereklyéiből, amelyeket Ferenc pápa nagylelkűen a konstantinápolyi egyháznak adományozott.

Bartholomaiosz pátriárka arról biztosítja levelében Ferenc pápát, hogy szüntelenül imádkoznak és tevékenykednek a két egyház közötti kétoldalú teológiai párbeszéd előrehaladásáért a teljes egység felé vezető úton. A folyamatot gazdagították közös kezdeményezések és közös nyilatkozatok a globális problémák jelenlegi nagy kihívásaival szemben. Ezeket a kérdéseket illetően közös a két egyház megközelítése, amely a hit, a szeretet és az igazságosság alapvető keresztény erényeinek „szikláján” nyugszik.

A világjárvány idején mély fájdalmat keltett olyan sok ember szenvedése, megrendítő volt az orvosok és ápolók áldozatkészsége és hősiessége – írja I. Bartholomaiosz pátriárka; majd így fogalmaz: „Halljuk a betegek és szeretteik kiáltását, érezzük a munkanélküliek aggodalmát és mindazokét, akik nehézségekkel küzdenek a jelen válság pénzügyi és szociális következményei miatt. Ezzel a fájdalmas helyzettel szemben az Egyház arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen szavakkal és tettekkel.”

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka utal az Újszövetség szövegeire, amelyek számos esetben betegek gyógyulásáról, olyan gyógyulásról számolnak be, amely a lét teljességére és az üdvösségre vonatkozik. Krisztus „a lelkek és a testek orvosa”, ugyanakkor ő az, aki „elvette betegségeinket és bajainkat hordozza” (vö. Mt 8,17) – olvassuk Máté evangéliumában. A teológiai nyelvezet a bűnt úgy írja le, mint betegséget; sokszor orvosi terminológiával ábrázolják az ember beilleszkedését és megújulását az Egyházban, amely a lelkek és testek kórháza. A pátriárka kiemeli: az egyházi kánonok azért léteznek, hogy szolgálják a „lelkek gyógyulását és a szenvedélyek gondozását”, amint ezt a 7. század végén tartott trulloszi zsinat második kánonja előírja. Számunkra, keresztények számára a gyógykezelés és a gyógyulás elővételezi az élet végleges győzelmét a romlás felett, valamint a legvégső transzcendenciát és a halál eltörlését. Nem véletlen, hogy az Egyház szent feladatnak tekinti az orvosok munkáját, hangsúlyozva az orvos és a páciens közötti bizalmat, a legteljesebb mértékben visszautasítva azt a felfogást, miszerint a beteg személytelen egység, „tárgy”, „eset”.

I. Bartholomaiosz pátriárka levele befejező részében leszögezi, hogy az Egyház ezzel a lelkülettel közelíti meg a gazdasági és társadalmi problémákat is. Utal a pénzügyi és fejlesztési tevékenység jelenlegi modelljének negatív szempontjaira, melynek középpontjában a nyereség maximalizálása áll. – Ha a pandémia gazdasági következményeit kezelő fázisban továbbra is ez az alapelv érvényesül, akkor az emberiség egy eddig soha nem tapasztalt zsákutcába jut – figyelmeztet az ökumenikus pátriárka. – Nem lehet a haszonelvűségé, a „pénz pénzből történő előállításáé” a jövő. A fenntartható gazdaságé kell hogy legyen a jövő, amely a szociális igazságosság és a szolidaritás alapelveire épül. Nem abban rejlik a megoldás, hogy birtokolunk vagy még többet birtokolunk, hanem abban, hogy létezünk, ami mindig magába foglalja, hogy együtt létezünk. Az Egyház a kapcsolat prioritását hirdeti a megszerzés helyett.

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka levele végén kifejezi kívánságát, hogy mielőbb győzzük le a nehézségeket, amelyeket a világjárvány az Egyház életében is okozott. Imádkozik azért, hogy minden jó adományozója a dicsőséges Szent Péter és Pál apostolok közbenjárására erőt, egészséget, hosszú életet adjon szeretett testvérének Krisztusban, és részesítse őt sok áldásban az Egyház teljessége, a keresztény tanúságtétel és az egész emberiség javára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria