Bartis László gyémántmiséjét ünnepelték Gyergyószárhegyen

Külhoni – 2024. június 18., kedd | 12:30

Bartis László címzetes esperest, nyugalmazott plébánost köszöntötték gyémántmiséjén, Istentől kapott feladata 60. évében, Gyergyószárhegyen június 16-án, vasárnap – olvasható a gyergyószárhegyi egyházközség Facebook-oldalán. A szentmisén Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt a főcelebráns, közel húsz pap asszisztálásával.

A szentmise elején az ünnepelt köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette voltak az évek során. Kovács Gergely érsek, valamint Kerekes László segédpüspök levélben küldött üdvözletét Dávid György főesperes-plébános tolmácsolta. Az egyházmegye elöljárói ekként fogalmaznak üzenetükben: „A gyémántmisés jubileum az öröm és a hálaadás ünnepe, amikor Főtisztelendőséged hálát ad Istennek az elmúlt hat évtized kegyelmi adományaiért. Azért, hogy Isten méltónak találta arra, hogy Krisztusnak, a főnek személyében tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot teljesítsen és jó pásztorként gondoskodjon Isten szent népéről. Hálát ad, hogy papi életének állomáshelyei nem csupán munkateret jelentettek a kapott kegyelmek kamatoztatására, hanem mindenütt a Gondviselés eszköze volt, Isten örök terveinek végrehajtásában.”

Csató Béla plébános, az ünnepelt egykori káplántársa tartotta a szentbeszédet, amelyben elmondta, hogyan esett rá a választás: sokszor említette már korábban, hogy Bartis László, „Laci papbácsi” a lelket tartotta benne azzal, hogy természetesnek vette a történéseket és feldolgozta azokat Istenben. A szónok elmondta, hogy ezt a csodálatos lelki alkatot ő még mindig csak tanulgatja.

A szentmise végén Nagy László gyergyószárhegyi plébános köszöntötte a gyémántmisést. Kérik a Jóistent, adja rá kegyelmét továbbra is a nehéz kereszt hordozásában.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Gyergyószárhegyi egyházközség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria