Beöltöztek az egri szeminárium másodéves kispapjai

Hazai – 2019. november 28., csütörtök | 11:19

Egyhetes lelkigyakorlatot követően november 23-án este hét másodéves kispap öltötte magára a reverendát Egerben. Közülük Ferenczi Béla, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Németh Mihály, Novák Lajos és Szedmák Zoltán egri egyházmegyések, Nyeste Tamás pedig debrecen-nyíregyházi egyházmegyés.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa, Buda Péter, az egri szeminárium rektora köszöntőszavaiban kiemelte, hogy amíg ezekben a percekben az ország, sőt a világ sok templomában az Oltáriszentség előtt imádkoznak a jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében, addig Egerben a jelen levő papság, kispapság és a családtagok a szentmiseáldozat ünneplésével kapcsolódnak ehhez a világméretű kezdeményezéshez.

A rektor szentbeszédében a lelkigyakorlatot vezető Várnai Jakab OFM szavaira utalva kiemelte a változás fontosságát. Hangsúlyozta, hogy a papság szent ruhájának felöltése nem jelenti azt, hogy rögtön megváltozunk; szépen lassan kell megváltoznunk, minél inkább hasonlóvá válnunk a Főhöz, Jézus Krisztushoz.

A három elsőéves kispap – Barta Bence, Csajbók Gábor és Csibi Levente – hivatáskeresztet és rózsafüzért kaptak az ünnepi szentmisén.

Szöveg: Szedmák Zoltán másodéves papnövendék

Fotó: Papp Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria