Böcskei László szentmisét mutatott be a százéves orosházi Jézus Szíve-templomban

Hazai – 2022. június 30., csütörtök | 14:59

Jubileumot ünnepel idén az orosházi katolikus közösség: novemberben lesz száz éve annak, hogy a Jézus Szíve-templomot felszentelték. Június 25-én ebből az alkalomból mutatott be koncelebrált szentmisét a templombúcsú ünnepén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

A templom ünnepét nemcsak a centenárium tette különlegessé, hanem az is, hogy a hívőközösség közel száz év elteltével újra nagyváradi püspököt köszönthetett a búcsún. A szentmise elején Iványi László esperes plébános visszaemlékezett a templom építésének történetére. Elmondta, hogy az orosházi terület valamikor a Nagyváradi Egyházmegyéhez tartozott, de a trianoni határok elszakították egymástól őket.

Iványi László felidézte: „Szent László egyházmegyéjéből egy csonka rész itt maradt Magyarországon, ennek a legutolsó plébániája az orosházi. Az evangélikus alapítású városban kialakult a katolikus közösség is idővel. Mivel a közösség egyre növekedett, szükséges volt a kicsi templom helyett egy nagyobbat építeni. Később az is szűkösnek bizonyult, így felépült a jelenlegi, harmadik templom.” 

A belvárosban magasodó épület megépítését gróf Széchényi Miklós nagyváradi püspök anyagilag is támogatta. A templomot végül 1922. november 19-én szentelték fel Jézus Szíve tiszteletére. A váradi püspök 1923. november 1-jén hunyt el Budapesten, majd végakarata szerint – a kripta elkészülte után – 1924. június 17-én Orosházán helyezték végső nyugalomra. Fekete márványlappal borított sírhelyét ma is bárki megtekintheti a templomban.

Széchényi Miklós jelenlegi utóda, Böcskei László személyében közel száz év után látogatott újra váradi főpásztor az orosházi templomba. Dávid Zoltán polgármester megköszönte a püspök megtisztelő jelenlétét, majd a város nevében ajándékot adott át a nagyváradi egyházmegye 82. főpásztorának.

„Számomra is különleges esemény a mai, amiért itt lehetek ebben a templomban és azért, hogy egyik elődöm sírja előtt tiszteleghetek – fogalmazott Böcskei László. – Egyben gratulálok az orosházi katolikus közösségnek, amiért igyekeznek méltóképpen megünnepelni a templom évfordulóját. Ezzel kifejezzük azt, hogy a templom nemcsak egy építmény, hanem annak a lelki tükörképe, amelyet a hívek összetartása, együtt haladása és a megszentelés iránti vágya állandóan szépít és nemesít. Ezzel értékekben gazdagodik az egész közösség.”

A püspök beszédében elmondta, hogy az orosházi szentmise másnapján a nagyváradi egyházmegyei Mezőbikács kétszáz éves templomát ünneplik, majd hétfőn Győrben Szent László előtt tisztelegnek a váradi ereklye előtt, amit már több mint négyszáz éve ott őriznek.

„Összefüggenek a dolgok, és ez azt jelenti, hogy Isten mindig megmutatja az utakat, megadja a lehetőségeket, hogy találkozzunk és egymást erősítsük. A mai nap legyen egy olyan alkalom, amikor erősödünk a hitünkben, mert ebből élve szeretnénk ezt a világot megváltoztatni. Azt szeretném, ha Jézus Szíve lángolásából komolyan vennénk, hogy igenis változtathatunk ezen a világon akkor, ha mi is változunk, és a hitünk szerint élünk” – buzdított a főpásztor.

A szentmise végén Böcskei László meghívta a híveket Nagyváradra, majd koszorúval és imával rótta le tiszteletét gróf Széchényi Miklós sírja előtt.

A jubileumi eseményre készülve több felújításon is átesett az orosházi templom. Az ünnepi alkalmon felszentelték azt a táblát, melyet a 100. évforduló tiszteletére helyeztek el.

Forrás: oroscafe.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Horváth Bence

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria