A clevelandi magyaroknál járt Cserháti püspök

Kitekintő – 2013. május 21., kedd | 11:50

Cserháti Ferenc, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat ellátásával megbízott esztergomi-budapesti segédpüspök kanadai és USA- beli látogatása során folyamán a New York állambeli Buffalo városból jövet Cleveland, Ohio városában tartózkodott május 16-20. között. Az eseményről Peller Miklós küldött beszámolót.

Cserháti Ferencet Siklódi Sándor, a clevelandi Szent Imre egyházközség plébánosa fogadta. Utoljára 2008. április 9-én mondott szentmisét egyházközség templomában. A clevelandi Szent Imre egyházközséget a helyi megyéspüspök megszüntetésre ítélte négy évvel ezelőtti rendelete alapján, amely ítélet 2010. június 30-án lépett érvénybe. Az egyházközség az Egyházi Törvénykönyvben meghatározott határidőn belül folyamodott az illetékes vatikáni hivatalhoz, mely 2012. március 1-i keltezéssel ellátott dekrétumában érvénytelennek nyilvánította az előzetes püspöki rendeletet.  A templom plébánosát újra kinevezték, és a 2012. november 4-én ünnepi szentmisében a plébánia újra életre kelt.

Siklódi Sándor plébános kíséretében Cserháti püspök május 17-én, pénteken ellátogatott a közeli Youngstown városban lévő, a csiksomlyói Szűzanyáról elnevezett ferences rendházba, melyet az itt élő magyarok Magyar Csiksomlyónak neveztek el. A rendházban jelenleg nincs magyar származású szerzetes. A rendház kertjének a közepén egy nagy Szent istván szobor áll, amelyet az akkori magyar kormány küldött az Egyesült Államokba az 1938-as világkiállításra. A kertben végighúzódó ösvény mentén Cserháti püspök végigjárta az ú.n. vasfüggöny keresztutat is, amelyet egy Vudy József nevű helybeli magyar művész készített az 1960-as évek elején. A püspök és kísérete Youngstownban felkereste a Magyarok Nagyasszonya templomot is, ahol sajnos a magyar miséket már régen beszűntették.  Péntek este a püspök találkozott a clevelandi magyar cserkészekkel és szüleikkel, elbeszélgetett velük, a cserkésztörvények megtartására bátortotta őket, a cserkészfoglalkozás végén együtt imádkozott velük.

A szombati napot, május 18-án a püspöki szentmisét követően meglátogatták a másik clevelandi magyar plébániát, az Árpád-házi Szent Erzsébet egyházközség templomát. Cserháti püspök találkozott  Antal András  plébánossal, imádkozott egyházközsége híveiért.

Május 19-én a főpapi szentmisén nagy számban vettek részt  a hívek. Cserháti püspök örömének adott hangot, hogy a Szent Imre egyházlközség két és fél éves megpróbáltatás után folytathatja munkásságát. Elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezt a sikert kitartó munkájukkal és önfeláldozó odaadásukkal kivívták. A szentmisén jelen voltak a clevelandi katolikus magyar cserkészek, akik között a cserkészet regös csoportjának tagjai díszes magyar öltözetben jelentek meg. A püspök szentbeszédében kérte a Szentlélek segítségét, hogy a plébánia hívei lépjenek közösségbe egymással és Istennel. Hangsúlyozta az egység fontosságát, és arra buzdította az egyházközség tagjait, hogy adják tobább hitüket, hagyományaikat és magyar nyelvüket, a magukkal hozott Szent Isrván öröksséget utódaiknak, gyermekeiknek, unokáiknak. A szentmise végén a püspök átadta Erdő Péter bíboros üdvözletét, és továbbította Ferenc pápa apostoli áldását, amelyet a magyar bíboros által küldött. Ünnepi fogadás következett a templom dísztermében, ahol az összegyűlt hívek nagy szeretettel köszöntötték a hazánkból érkezett vendéget. Délután meglátogatta Mindszenty bíboros emlékművét Cleveland belvárosában.

A Szent Imre egyházközség hívei örömüket és hálájukat fejezték ki a püspöki látogatásért, ami azt bizonyította számukra, hogy a magyarországi klérus együttérzéssel törődik velük. Különösképpen értékeltük, hogy a püspök atya több napot töltött körünkben, és hogy anyanyelvünkön hallhattuk szavait. Bátorította és erősítette küzdelmünket a magyar egységért, és biztatott ezirányú igyekezeteink folytatására, mivel ez biztosítja fennmaradásunkat a magyar hazától távoli idegenben – írja Peller Miklós. 

Cserháti püspök pünkösdhétfőn búcsút vett a clevelandi Szent Imre plébániától, és Siklódi Sándor kíséretében útnak indult az Indiana államban lévő East Chicago-ba, ahol a Szentháromság Magyar Plébánia és Skerl Alfonz plébános fogadta.

 

Magyar Kurír