CsaládEgyetem indul Szegeden

Hazai – 2014. szeptember 20., szombat | 16:36

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja 2014 szeptemberétől CsaládEgyetem címmel egy középtávú programot indít „Tanuljuk együtt a családot!” mottóval – tájékoztat az egyházmegye sajtóközleményben.

Mi a CsaládEgyetem? A CsaládEgyetem egy olyan sajátos tanulási, fejlődési lehetőséget kínáló komplex képzési program, amelynek elsődleges célja elősegíteni a családok egészséges működését.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének CsaládKözPontja 2014 szeptemberétől CsaládEgyetem címmel egy középtávú programot indít.

A rendezvénysorozatot a „Családokkal Mária útján” zenés zarándoklaton 2014. május 15-én jelentették be először, és első állomása a június végén lezajlott Családi Nyári Egyetem volt együttműködő kommunikáció témában.

Az őszi félév során a párkapcsolatok, a családok egészséges működését elősegítő nyitott előadásokat, kapcsolatépítő szemináriumokat, páros terepgyakorlatokat, családi élménytárhelyet, sajátos élethelyzetűeknek (pl. elváltak, özvegyek) speciálkollégiumokat szerveznek.

A projekt alapötlete abból indult ki, hogy az egyházmegye hivatalos családpasztorációs irodájaként sok éve szerveznek különböző házasság- és családépítő programokat, s azt tapasztalják, hogy van a családban élők körében egy olyan számottevő réteg, akik kapcsolataikban nyitottak a fejlődésre. Számba vették, melyek azok a programok, programelemek, amelyek leginkább sikeresek voltak – ezekből, és innovatív ötletekből állították össze a CsaládEgyetem első félévének a programját.

Meggyőződésünk, hogy családban élni jó. A családi élet azonban az örömök mellett sokszor kihívásokkal is jár. A nehézségek kezelésében mindig lehet fejlődni, újat tanulni.

A CsaládEgyetem programjainak sokszínűsége lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők olyan ismeretekben, készségekben gazdagodjanak, amelyek minőségi javulást hozhatnak a családi életük hétköznapjaiba.

Egyetemi jellegű kereteket dolgoztak ki a szervezők: a résztvevőknek lehetőségük van választani, hogy 1. kötetlenül bármely előadást meghallgatják, ingyenesen; vagy 2. krediteket gyűjtenek, melyeket a CsaládEgyetem által kibocsátott indexben jegyeznek fel. Akik két szemesztert teljesítettek, még egy játékban is részt vesznek: júniusban értékes nyereményeket sorsolnak ki közöttük.

A CsaládEgyetem munkaformái:

1. NYITOTT ELŐADÁSOK
A mindenki számára nyitott előadásokhoz olyan témákat választottak, amelyek a családban, párkapcsolatban rejlő belső értékek tudatosítását, megőrzését szolgálják – a témák neves szakemberek egy-egy előadásán és az azt követő beszélgetéseken kerülnek feldolgozásra. Az előadások magát a kapcsolat minőségének javítását célozzák, ami független a hallgatóság világnézetétől.

A helyszín minden alkalommal a szegedi Katolikus Ház díszterme (6720 Szeged, Dugonics tér 12.). Az előadások alatt gyermekfelügyeletet biztosítanak a szervezők.

2014. szeptember 23. kedd este 18 óra:
Férfi és nő ma a családban. Előadás és beszélgetés a szingli életmód, társkeresés, valamint együttélés kontra házasság témában. Előadók: Krúdy Tamás szakújságíró, szerkesztő és felesége Krúdy Zsófia újságíró, a PárKatt.hu internetes társkereső oldal alapítói.

2014. október 21. kedd este 18 óra:
Kihűlés-veszély! – Az elhidegülés útja a házasságban.
Előadó: Dr. Papp Miklós, görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Etika Tanszékének vezetője.

2014. november 4. kedd este 18 óra:
Elváltak és újraházasodottak az egyházban a szinódus tükrében.
Előadó: Dr. Görföl Tibor, teológus, szerkesztő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének oktatója.

2014. november 18. kedd este 18 óra:
Családi kupaktanácsok – családi döntéshozatal.
Előadó: Dr. Tóth Pál szociológus, szerkesztő, a loppianói Sophia Egyetemi Intézet oktatója.

2. PÁROS TEREPGYAKORLAT
„Szerelempróba” – játékos, interaktív, kapcsolaterősítő program-mátrix házaspároknak és házasságra készülő pároknak.

2013-ban és 2014-ben Szerelmes Kalandtúrát, illetve Szerelmes Ötpróbát szerveztek házaspároknak a Házasság Hetéhez kapcsolódóan, amely több, egymásra épülő, színes, kapcsolatépítő feladatból állt. Most a kettesben töltött minőségi időt és egymásra figyelést igénylő, játékos programot új ötletekkel gazdagítva, időben és térben tágabb keretek közé helyezik: a páros terepgyakorlatok feladatai variálhatók, hogy alkalmazkodjanak a család időbeosztásához, településtől függetlenül bárhol elvégezhetők, a teljesítésre 4 hónap áll rendelkezésre (2014 októberétől 2015 februárjáig).

3. KAPCSOLATÉPÍTŐ SZEMINÁRIUM HÁZASPÁROKNAK:
PÁRGYAKORLATOK A BIBLIA TÜKRÉBEN
Szásziné Fehérváry Anikó és Szászi Balázs családterapeuta házaspár vezetésével havi egyszeri (szeptember-december), 3 óra időtartamú kiscsoportos találkozáson vesznek részt a jelentkező házaspárok, ahol a kapcsolatukat befolyásoló legfontosabb készségek fejlesztése, a kapcsolat ápolása a cél. A program jellegéből fakadóan szükséges, hogy a részvevők minden alkalmon jelen legyenek.

Előzetes bejelentkezést követően várnak minden játékos kedvű, kalandvágyó párt, aki szívesen kutatja, hogy a bibliai történetek milyen üzenetet tartogatnak a párkapcsolatuk számára. (A csoport létszáma korlátozott, ezért résztvevőket a jelentkezések sorrendjében tudnak fogadni.)

4. CSALÁDI ILLUSZTRÁLT IRODALMI PÁLYÁZAT (HÁZI DOLGOZAT):
Családi élménytárhely: 1 sztori-1 kép címmel
Olyan rövid családi történeteket várnak rajzos vagy fényképes illusztrációval, amelyek megjelenítenek egy olyan eseményt, amely a családtagok számára különösen emlékezetes attól, hogy együtt valósítottak meg valamit, egy közös tevékenység kedves élményét idézi fel. (A beérkezett pályamunkákat feltöltik a CsaládEgyetem honlapjára és könyvekkel jutalmazzák).

A programok mindenki számára nyitottak. Jelentkezni lehet: www.csaladegyetem.hu. A távolság nem jelent akadályt: az egyházmegye területéről bárki be tud kapcsolódni, aki internetes hozzáféréssel rendelkezik.

A tanulás öröme mellett további lehetőségek is motiválnak a részvételre: a szerelempróbát sikerrel teljesítő párok között a Házasság Hetében (2015. február 9-16.) értékes nyereményeket sorsolnak ki; valamint akik sikerrel végigjárják a CsaládEgyetem első évét (mindkét félévben összegyűjtik a szükséges kreditet), szintén részt vesznek egy sorsoláson 2015 júniusában, ahol az egész család számára lehet pihentető jutalmakat nyerni.

Információ: Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja (Egyházmegyei CsaládKözPont), Szeged, Dugonics tér 12.
Telefon: 20/8280-476, e-mail: csaladegyetem@gmail.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria