Cserháti Ferenc a szatmári egyházmegye búcsúján: Higgyünk a szeretet és jóság végső győzelmében

Külhoni – 2021. június 14., hétfő | 16:05

Huszonkettedik alkalommal ünnepelték meg a hívek a szatmárnémeti székesegyház előtti téren az egyházmegye búcsúját június 13-án. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka a túrterebesi születésű Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök volt.

A szentmise elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte az aranymiséjét idén ünneplő Cserháti Ferencet, aki bevezetőjében egy ószövetségi képpel vont párhuzamot: „Mózes egy kőszikla előtt gyűjtötte össze a választott népet a pusztában, és vizet fakasztott a kősziklából. Ma Krisztus Urunk Szatmár főterén gyűjtötte egybe a város és az egész egyházmegye híveit, hogy az Eucharisztia tiszta forrása felüdítse minden jóakaratú és igazságra szomjazó ember lelkét.”

Cserháti Ferenc püspök arra biztatta a híveket, hogy ajánlják magukat, családjukat, rokonaikat, egyházmegyéjüket és városukat Jézus Szentséges Szívének szeretetébe. Ezt követően Jézus Szíve tiszteletével kapcsolatban Karl Rahner teológust idézve kiemelte, hogy az Egyház sohasem mondhat le arról, hogy hirdesse és tanúsítsa Isten emberszerető, végtelen jóságát, amely már Jézus Krisztus tanításában, működésében megtapasztalható valósággá vált.

Ezen az ünnepen a szentmise evangéliuma a hívők elé tárja azt a jelenetet, amikor a keresztre szegezett Jézus szívéből, miután a katona lándzsával átdöfte, vér és víz folyt ki. Szent János evangélista rámutat, hogy a Jézus oldalából kifolyó vér és víz túlmutat a földi elemek természetes tulajdonságán. A vér mint éltető elem, az Eucharisztia; a víz pedig, mint a keresztség vize, az újjászületés fürdője, amelyben minden keresztény újjászületik a vízből és Szentlélekből. Ennek a keresztségnek a vize által válik a hívő ember az Egyház tagjává, így jön létre Isten újszövetségi népe, amely éppen a megváltó Istenhez fűződő viszonyában, a Lélek erejétől válik élővé és lesz Krisztus Egyházává. Ez a vér és víz jelzi, hogy Jézus átszúrt oldalából, Szent Szívének feltárt szeretetéből jött létre az Egyház, a mi közösségünk, a megváltás jele és eszköze, és ebből jött létre a többi szentség is; mindenekelőtt a keresztség vize által lettünk keresztények, Krisztus nevének hordozói – emlékeztetett a szónok.

A vér és a víz ugyanakkor a Szentlélek kiáradásának is a jelképe, amely a keresztségben újjáteremti, az Eucharisztiával pedig táplálja az emberi szívet, olyan eleven hússzívet ad (vö. Ez 11,19), amely képes arra, hogy termékennyé tegye a puszta földet is. Mert a szeretet Istenének kiáradó és újjáteremtő Lelke, az élet Igéje és Kenyere által új életre támasztja mindenki szívét – hangsúlyozta Cserháti Ferenc. – Jézus Szíve számunkra az Isten szeretetének teljességét és az üdvösség forrását jelenti. Így örömmel merítünk vizet az üdvösség forrásából, örömmel fogyasztjuk az Élet Kenyerét, hogy Jézus Krisztus nyomában haladva, hozzá hasonulva és mindenben megtartva az Atya akaratát szívvel-lélekkel szenteljük magunkat Isten megdicsőítésének és a felebarát szolgálatának.

Jézus Szíve arra késztet, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeret minket. Szeretete arra késztet, hogy példája szerint gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, engeszteljük Istent bűneinkért és azokért, akik letértek az üdvösség útjáról. Krisztus szeretete mégis sürget minket. Szeretete elfogadásra és viszontszeretetre késztet, hogy fogadjuk el az isteni igazság, jóság és szeretet irányítását, és higgyünk ezek végső győzelmében az Úr ígérete szerint – zárta homíliáját Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök.

A szentmise végén megtartották a hagyományos eucharisztikus körmenetet, majd az oltárhoz visszaérve a hívek elimádkozták a Jézus Szíve-litániát, valamint az ünnep főcelebránsa által felolvasott imához csatlakozva megújították felajánlásukat Jézus Szentséges Szívének.

A körmenetet követően Cserháti Ferenc aranymisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria