Donald H. Calloway MIC: Szent József ideje elérkezett!

Kultúra – 2022. január 15., szombat | 14:59

A szerző ötvenéves római katolikus pap, a Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett máriás papok kongregációjának tagja, az Egyesült Államokban él. Könyvében az Egyház élő hagyományának gazdagságára támaszkodva arra buzdít, hogy forduljunk Szent Józsefhez, bízzuk magunkat, Egyházunkat és az egész világot „lelki atyánk” szerető gondjaira, majd figyeljük a csodákat, melyek közbenjárására történnek.

Calloway atya szerint elérkezett Szent József ideje. Elismeri, hogy ez merész állítás, mégis hisz abban, hogy

az Úr szeretné elvezetni „szívünket – családjainkat, plébániáinkat, egyházmegyéinket és Egyházunkat – Szent Józsefhez”, a Szentlélek régóta dolgozik „fáradhatatlanul ezen”.

A könyv írója emlékeztet: Szent Józsefnek mindig is különleges helye volt a keresztények szívében; szentek, pápák, tanítók, misztikusok és laikusok egyaránt áldották és magasztalták Szent József nagyságát. Ám az utóbbi másfél évtizedben Isten egyértelmű jelekben fejezte ki kívánságát, hogy népe szenteljen nagyobb figyelmet Szent Józsefnek, világosabban, mint eddig bármikor az Egyház történetében.

Csak néhány példa: 1870-ben IX. Piusz pápa Boldog Jean-Joseph Lataste OP kérésére kinevezte Szent Józsefet az egyetemes Egyház védőszentjévé; 1873-ban Szent Leonardo Murialdo megalapította Szent József kongregációját; 1909-ben Szent X. Piusz pápa hivatalosan is elfogadta Szent József litániáját; 1917. október 13-án, az utolsó fatimai jelenésben József a kis Jézussal a kezében megáldotta a világot; 1921-ben XV. Benedek pápa a Divinae Laudes szövegéhez hozzácsatolta az „áldott legyen Szent József, az ő tisztaságos jegyese” sort; 1955-ben XII. Piusz pápa május 1-jét Szent József, a munkás liturgikus emléknapjává nyilvánította; 1962-ben Szent XXIII. János pápa beillesztette Szent József nevét a misekánonba (I. eucharisztikus ima); 1989-ben Szent II. János Pál pápa megírta a Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítást Szent Józsefről; 2013-ban Ferenc pápa, emeritus XVI. Benedek pápa kívánsága alapján beillesztette Szent József nevét az összes eucharisztikus imádságba, és Szent Józsefnek szentelte Vatikán Államot; ugyancsak Ferenc pápa a 2021-es esztendőt Szent József-évnek nyilvánította.

A szerzetes, pap kiemeli: keresztény hitünk két legnagyobb szentje Mária és József, bár Mária másmilyen kategóriába tartozik. „Isten Országában Mária a legnagyobbra tartott teremtmény, de Szent József előbbre való minden szentnél”. Szent József iránti odaadásunk „természetesen fakad abból, hogy a keresztség által Jézuséi vagyunk, és hogy szeretjük Máriát… József iránti odaadásod által a Szent Család minden tagjához kötődni fogsz.” A szerző leszögezi:

Mária kivételével József életében volt a legerősebb a Szentlélek jelenléte minden szent közül.

Jézus földi nevelőapja soha semmit nem tett anélkül, hogy ne kérte volna előtte a Szentlélek segítségét. József érzékenysége a Szentlélek útmutatására vált alkalmassá, hogy Istennel kommunikáljon álmában. Szent József azt szeretné, ha mi is ilyen érzékenységgel keresnénk a Szentlélek útmutatását, hogy a szentség útjára térhessünk.

Calloway atya kifejti: a Szentháromság egy család, egy Szent Család, „szeretné, ha te is tagja lennél ennek a családnak”. Ennek érdekében

Isten felállított egy háromságot a földön. „Ez Jézusból, Máriából és Józsefből áll. Bizonyos szempontból ők az első Egyház… Szent József a földi háromság feje.”

A könyv írója idézi Szalézi Szent Ferencet, aki rámutatott: természetesen nem hasonlítható össze a Szentháromság és a Szent Család, mivel utóbbinak csak egyetlen tagja Isteni Személy, a másik kettő teremtmény, mégis, mondhatjuk, hogy „ez a háromság képe volt a Szentháromságnak”. A szerző hozzáfűzi: Szalézi Szent Ferenc fontos igazságra mutat rá, megvilágítja, hogy a názáreti háromság hasonló a Szentháromsághoz, ezért áll a Szent Család három tagból, ezért nincsenek Jézusnak testvérei. Az Egyház is mindig ezt tanította. „De azt is kimondta, hogy a Szentháromság a mennyben és a Szent Család háromsága a földön szeretné, ha közéjük tartoznál.” Ezzel kapcsolatban Donald Calloway figyelmeztet: senkiből nem válik isteni személy. „Te és én

nem vagyunk Isten, és nem is leszünk soha. Mégis, Isten szeretne elvezetni téged a Szentháromság alkotta család szeretetéhez lelki örökbefogadás útján.

Jézus Krisztus misztikus testének és Egyházának tagjaiként Isten földi családjának tagjai vagyunk, a Szent Családé. A földi család felkészít bennünket, hogy egyszer a mennyei család tagjai lehessünk.”

Kitér a szerző arra is, hogy Szent József litániájának latin nyelvű változatában a „Pátriárkák Fénye” cím Lumen Patriarcharumként szerepel. A gonosz gyűlöli Szent Józsefet és az ő fényességét. A sátán másik neve Lucifer, azaz Fényhozó. Lucifer a büszkesége és engedetlensége miatt vesztette el a világosságát, ezért most kénytelen örök sötétségben élni. Azért retteg lelki atyánktól, mert

József egyszerű hús-vér teremtmény, és mégis tökéletesen visszatükrözi Isten világosságát. Szent József „igaz és örök hordozója a fénynek, az Atya képe. Jézus és Mária után a sátán mind közül legjobban Szent Józsefet féli.”

Calloway atya igyekszik eloszlatni félelmeinket és aggodalmainkat, rámutatva a valóságra: Szent József a „Világ Teremtőjét tartotta a karjában… a mennyek földi apjaként terelgette Isten Fiát”, ugyan mitől kellene tartanunk, ha „ilyen elszánt” védelmezőnk van? Szent József soha nem hagy el bennünket, a mi dolgunk csak annyi, hogy rábízzuk magunkat közbenjáró szeretetére. „József a mennyből is folytatja küldetését: Márián keresztül Jézushoz vezeti a lelkeket.” Korunkban „Józsefhez hasonló vitéz lelkekre van szükség, akik kitartóan vezetnek mindenkit az örök élet Forrásához”.

Donald H. Calloway leszögezi: a Szent József iránti odaadás azt jelenti, hogy lelki atyánkká fogadjuk őt, és olyanná akarunk válni, mint ő. „Hogy ezt kimutasd, szülői szeretetére bízod magad, hogy ő segíthessen neked elérni az erényeit, és te is szentté válhass. Neki szentelni életedet azt jelenti, hogy átadod magad a lelki atyádnak, hogy kezébe vehesse a lelki jólétedet, és elvezethessen Istenhez.” Ebben segíthetnek bennünket a kötetben szereplő imák Szent Józsefhez.

A könyvet Baranyai Judit fordította.

Donald H. Calloway MIC: Szent József ideje elérkezett!
Magyar Kurír – Új Ember Kiadványok, 2021

Donald H. Calloway MIC Szent József ideje elérkezett! című könyve megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria