Egy protestáns mozgalom alapítója visszatért a Katolikus Egyházba

Kitekintő – 2020. január 16., csütörtök | 18:15

Egy népszerű nem felekezeti mozgalom indiai alapítója a hívek egy részével együtt visszatért a katolicizmushoz, azután, hogy több mint tíz évig pünkösdista pásztor és prédikátor volt.

Sajith Joseph 2019. december 21-én bérmálkozott meg a punaluri St. Mary-székesegyházban, a dél-indiai Kerala államban. Családja, valamint a gyülekezete mintegy ötven tagja vele együtt választotta most a Katolikus Egyházat.

A 36 éves Sajith Joseph 2011-ben alapította a Grace Community Global nevű mozgalmat, amely harminc országban kétmillió követővel rendelkezik, és televíziós evangelizálás révén is sokakat ért el.

Az áttérők csoportja Selvister Ponnumuthan püspök joghatósága alá került mint katolikus szövetség, a Világiak, Család és Élet Kongregációja engedélyével, amely a hívek nemzetközi társulásaiért felelős dikasztérium.

Sajith Joseph Facebook-oldala szerint a Grace Community Global jelenleg „a Katolikus Egyház latin rítusú ökumenikus mozgalma”.

Prasad Theruvath kármelita atyát, a vallásközi párbeszédért felelős keralai bizottság titkárát nevezték ki a csoport káplánjának. Prasad Theruvath a Catholic News Agency amerikai hírügynökségnek elmondta, még kialakulóban van a mozgalom tagjainak jövője. Többségük protestáns, egy részük ortodox keresztény, mások hinduk vagy muszlimok.

Akik nem azonosulnak a közösség új, katolikus identitásával, azok visszatérhetnek eredeti felekezetükhöz, sokan vannak azonban, akik a Katolikus Egyházhoz akarnak csatlakozni – nyilatkozta Prasad Theruvath.

Körültekintően igyekeznek eljárni az ügyben – magyarázta a kármelita atya –, időt szánva az áttérők felkészítésére; még kezdeti stádiumban jár a folyamat.

Mozgalma jövőjét Sajith Joseph úgy látja, csak a rendszer változott, a funkció ugyanaz maradt. A keralai püspökök irányítása alatt a csoport tagjai továbbra is találkozni fognak. Az alapító a hírügynökségnek elmondta, hogy protestáns szemináriumban tanított akkoriban, amikor mozgalmát elindította. Erősen foglalkoztatta a keresztény egység gondolata, ezért alapította meg nem felekezeti mozgalmát, tudatosan közösségnek nevezve azt, nem pedig felekezetnek vagy egyháznak.

„Mindent megtettem, ami tőlem telik, hogy egybegyűjtsem a pünkösdista csoportokat a Grace Community Global keretében” – magyarázta, hozzátéve, végül belátta, hogy ez az egység a doktrínák különbözősége miatt nem lehetséges. Egyháztörténeti tanulmányai hatására újragondolta korábbi nézeteit; végül teológiai meggyőződései késztették a katolicizmushoz való visszatérésre.

Ezután négy éven át megbeszélések folytak a Kerala állambeli püspökökkel, egyházjogászokkal, teológusokkal, s végül a Vatikánnal.

Sajith Joseph katolikus családba született, ám 16 éves korában szülei elhagyták az Egyházat, és áttértek egy pünkösdista közösségbe. 19 évesen már prédikációkat tartott, beszédeket mondott. Protestáns teológiát tanult, majd pásztor lett a pünkösdista gyülekezetben.

28 éves kora tájt különleges élményt élt át egy imában: a keresztre feszített Krisztust látta, és egy oltárt. Protestáns lelkipásztorként nem tudta igazán hova tenni ezt az oltárt, és nem értette, miért mutatta neki az Úr ezt a képet. Azonban ennek a „látomásnak” a hatására kezdett bátrabban imádkozni a betegekért, ennek köszönhetően indult el gyógyító missziója – ezt a karizmáját a Szentlélektől kapta a csoport kármelita káplánja szerint.

Forrás és fotó: Catholic News Agency

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria