Egy zarándoklat éleményei – Bemutatták Viszolajszky Károly szentföldi útirajzát Alsószemeréden

Kultúra – 2022. szeptember 26., hétfő | 19:14

Viszolajszky Károly alsószemerédi plébános 1885-ben csatlakozott egy Szentföldre induló zarándokcsoporthoz. Élményeit papírra vetette és közreadta, Egy zarándoklat éleményei – Egyiptom, Jeruzsálem és Rómában, Útirajz címmel. Az Új Ember Kiadványok sorozatában megjelent kötetet szeptember 24-én mutatták be a felvidéki Alsószemeréden, ahol a szerző több mint ötven évig szolgált.

Minden évben magyar zarándokok és turisták ezrei látogatnak el a Szentföldre, hogy megtekintsék azokat a bibliai szent helyeket, ahol az evangéliumot először hirdették. Ellátogatnak Jeruzsálem városába, az Olajfák hegyén álló Pater noster templomba, ahol Jézus tanítványait imádkozásra, a Miatyánkra tanította. Meghatódva és büszkén állnak meg a magyar zarándokok a templom belsejében található kőtábla előtt, amelyre anyanyelvükön van bevésve az Úr imája. E tábla ékes bizonyítéka annak, hogy magyar ajkú elődeink már a múltban is nemcsak buzgó zarándokok voltak, de igazi hazafiak is, akik fontosnak tartották, hogy számos más nemzet nyelve mellett a magyar is ott legyen ezen a szent helyen.

De vajon tudják-e a magyar zarándokok és turisták, hogy kinek az érdeme, hogy a mi anyanyelvünkön is olvasható a Miatyánk a jeruzsálemi templom falán? Ki volt az a vidéki plébános, aki több mint 120 éve mindent megtett azért, hogy az Olajfák hegyén a magyar vallásosság is képviselve legyen? E nagy műveltségű vidéki plébános és egyházi író nem más, mint Viszolajszky Károly esperes, plébános.

Viszolajszky Károly 1885-ben járt a Szentföldön. Három hónapos zarándokútjának gyümölcseként 1887-ben megjelent az Egy zarándoklat éleményei című útirajza. A könyv megírásának és megjelenésének nemes célja volt. A nemzet figyelmét szerette volna felhívni arra a mulasztásra, hogy Jeruzsálemben, a Pater noster templomban hiányzott a Miatyánk magyar nyelvű szövege, és ezt a mulasztást szerette volna pótolni. A Szentföldről való hazatérése után gyűjtést indított. Útirajza bevételéből, templomi gyűjtésből, valamint Fraknói Vilmos püspök adományának köszönhetően gyűlt össze a kőtábla ára. 1888. július 23-án eltávolították tehát a tibeti nyelven készült fordítást, és a helyére tették a magyar nyelvű Miatyánkot.

Alsószemeréden a rendhagyó könyvbemutató keretében nemcsak az idén tavasszal kiadott második, javított kiadású útirajzot ismertették szeptember 24-én, de megemlékeztek Viszolajszky Károlyról is. A plébános közel 55 évig élt és szolgált a felvidéki településen. Itt hunyt el 1929-ben.

A könyvbemutatót a Zemered Polgári Társulás szervezte, a pap író Magyarországon élő rokonaival együttműködve. A helyi művelődési központban rendezett eseményen több mint félszázan jelentek meg: meghívott vendégek, helyi lakosok és olyan a községből elszármazottak, akik szüleik, nagyszüleik által mind a mai napig kötődnek Alsószemerédhez.

A megjelenteket Balla Szilvia, a Zemered Polgári Társulás elnöke köszöntötte, aki rövid bevezetőjében szólt arról, hogy évekkel ezelőtt hogyan hallott először a tudós plébánosról, illetve arról is, hogyan keletkezett a könyvbemutató ötlete.

Ezt követően Kiss László orvos, orvostörténész bemutatta Viszolajszky Károly életútját. Elmondta: a ’90-es években járt Alsószemeréden, ekkor hallott először a plébánosról, érdemeiről, és ekkor kezdett el komolyabban kutatni utána. Az elmúlt évtizedekben több cikket is írt a méltatlanul elfeledett lelkipásztorról. Az egyik ok, amiért sokáig nem ismerte a nagyközönség Viszolajszky Károlyt, az lehet, hogy a halála idején a trianoni döntés következtében Alsószemeréd már csehszlovák helység volt, így személye Magyarországon teljesen feledésbe merült.

Az 1887-ben megjelent útirajzból Kiss László ezután olyan részleteket idézett, amelyeknek elsősorban alsószemerédi vonatkozásai vannak. Egy ilyen részlet az útirajz záró része is, amelyben a plébános arról a megható fogadtatásról ír, amelyben zarándokútjáról való hazatértekor részesítették a hívek.

Viszolajszky Károly könyvében részletesen ír arról, hogyan szerzett tudomást arról, hogy a Pater noster templomban hiányzik a magyar nyelvű kőtábla. Ezt a részt a könyvből Csóvány Adrián olvasta fel, aki a Palóc Társaság magyar kultúra napja tiszteletére kiírt pályázatán a Alsószemerédről és ezen belül is Viszolajszky Károlyról írt. Kitűnő pályamunkáját a zsűri második hellyel díjazta.

Az Új Ember Kiadványok sorozatban megjelent Egy zarándoklat éleményei című kötet második, javított kiadását Horváth Béla egykori országgyűlési képviselő, a Hit pajzsa díj egyik alapítója mutatta be a közönségnek. Megosztotta, mikor és kinek köszönhetően értesült arról, hogy dédnagyapja testvére nem más, mint a magyar Miatyánkot Jeruzsálembe eljuttató Viszolajszky Károly esperes, plébános. A ’90-es évek vége óta érlelődött benne az a gondolat, hogy az eredetileg 1887-ben megjelent könyvet újra ki kell adni. Az alsószemerédiek méltán büszkék lehetnek Viszolajszky Károlyra. Jó lenne, ha a jövőben ez a kis község a Felvidéken a plébános örökségének köszönhetően felkerülne az egyházi turizmus térképére – emelte ki Horváth Béla, aki a rendezvény végén javasolta, hogy érdemes lenne a Jeruzsálemben található magyar nyelvű Miatyánk tábla másolatát elkészíttetni, és az alsószemerédi templom falán elhelyezni. Erre a célra Kis László rögtön felajánlott egy jelentősebb összeget.

A könyvbemutató után kisebb fogadás mellett kötetlen beszélgetés vette kezdetét. A jelenlévők ezután a rokonokkal együtt megkoszorúzták a temetőben Viszolajszky Károly sírját, és együtt elimádkozták a Miatyánk imát.

* * *

Balla Szilvia, a Zemered Polgári Társulás elnöké így nyilatkozott a társulásról, a rendezvényről és a terveikről.

– A könyvbemutatót a Zemered Polgári Társulás szervezte. Mit érdemes tudni a társulásról?

– Alsószemeréd község egy kis zsákfalu, körülbelül ötszáz lakossal, nem messze a magyar határtól. A kívülálló számára egy szürke kis község, aki viszont jobban megismeri a történelmünket, rájön, hogy Alsószemeréd gazdag egyháztörténelmi múlttal rendelkezik. 2020-ban pár helyi lakos úgy döntött, hogy jó lenne az itt található kulturális, történelmi és szellemi hagyatékot megmenteni az utókor számára. E célból Zemered néven polgári társulást hoztunk létre. A társulás elsődleges célja Alsószemeréd község kulturális és történelmi kincseinek, értékeinek megőrzése. Fontosnak tartjuk, hogy őseink kulturális és történelmi hagyatéka ne merüljön feledésbe, hogy gyermekeink is megismerjék községünk történetét és a helyi kultúrát.

– Mikor és hogyan értesült először Viszolajszky Károly létezéséről, történetéről?

– Gyerekkoromban gyakran jártam a nagymamámmal a temetőben. Volt ott egy érdekes sír, egy szobor, amely egy pásztort ábrázol, lábainál pedig két bárány. Gyakran megsimogattuk a bárányokat; kérdeztük a mamát, hogy kinek a sírja ez. Minden alkalommal elmondta, hogy egy papocské, aki itt szolgált a községben. Ennyi volt csupán a történet. Évek, illetve évtizedek teltek él ezután, amikor a különböző családtagjaimnak köszönhetően elkezdtem a község történetével komolyabban foglalkozni. Így ismertem meg a különböző forrásokból Viszolajszky Károly életét, munkásságát, valamint a helyi zárda történetét is.

2015-ben személyesen is jártam Jeruzsálemben. Akkor már tudtam a magyar nyelvű Miatyánk tábláról. Izgatottan kerestük az ismerősömmel a Pater noster templomban. Később a szentmisén a minket kísérő plébánosok elmondták és kiemelték, hogy a tábla az alsószemerédi Viszolajszky Károlynak köszönhető, illetve azt a tényt is, hogy a csoportban van két alsószemerédi is. Bevallom őszintén, szívet melengető érzés volt arra gondolni, hogy ez a tábla annak a plébánosnak köszönhető, akit a mi dédszüleink személyesen is ismertek, illetve részben a mi felmenőink adományainak is köszönhető.

– Az alsószemerédiek mennyire ismerik Viszolajszky Károly történetét?

– A ’90-es évek előtt a helyiek minimális információkkal rendelkeztek a plébánosról. Csupán ezután jelentek meg a régiónkban tanulmányok, cikkek a plébánosról, életéről és munkásságáról. 2019-ben két alsószemerédi lakos kezdeményezésére felújítottuk a Viszolajszky Károly sírhelyét. Egy rendhagyó ünnepi szentmise keretén belül megemlékeztünk a község korábbi esperes, plébánosáról. Erről az eseményről több cikk is íródott, így is próbáltuk a plébános érdemeit népszerűsíteni. A mostani könyvbemutató pedig egy újabb fontos állomás azon az úton, hogy a plébánost a környéken jobban megismerjék.

– Mesélne esetleg a társulás, illetve a helyiek távolabbi terveiről?

– A plébániaépület, amelyben Viszolajszky Károly élt, még ma is áll. Ezt az épületet közel tíz éve megvásárolta a község. Az egyik hosszú távú tervünk az épülettel kapcsolatban egy kisebb múzeum, illetve egy Viszolajszky Károly-emlékszoba létrehozása. Önerőből ezt sajnos nem tudjuk megoldani, a tervet csupán támogatók segítségével fogjuk tudni megvalósítani. És természetesen örömmel fogadtuk Horváth Béla javaslatát a magyar nyelvű Miatyánk táblával kapcsolatban. Reméljük, hogy a jövőben sikerül egy ilyen táblát elkészíttetni és az alsószemerédi templom falán elhelyezni.

Idézve a tudós plébánost, Viszolajszky Károlyt „igaz, hogy még költségvetés nincs… de hisz remélem, sok honfitársam van, ki ha csak egy homokszemet is hoz, az épület azzal is több anyagot nyer”.

Viszolajszky Károly Egy zarándoklat éleményei – Egyiptom, Jeruzsálem és Rómában, Útirajz című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás: Horváth Béla

Fotó: Magyar Kurír; Horváth Béla

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria