Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából – FRISSÍTVE

Hazai – 2016. március 15., kedd | 18:24

Áder János köztársasági elnök adta át március 15-én a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseit a Parlamentben. Erdő Péter bíboros mellett Balás Béla és Udvardy György püspökök, valamint Barsi Balázs ferences is elismerésben részesültek.

A szívünk fölé kitűzött kokárda 168 éve ugyanazt jelképezi: a szabadság, a függetlenség, a polgárosodás iránti vágyat – hangsúlyozta Áder János a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásakor az Országházban.

Hogy a mai Magyarország kevésbé hasonlít ’90 előtti önmagára, az a ma kitüntetett tudósoknak, orvosoknak, egyetemi tanároknak, művészeknek, a lelkünk nyugalma felett őrködőknek, a közintézményekben tevékenykedőknek, a gazdasági élet vezetőinek is köszönhető – méltatta a díjazottakat a köztársasági elnök.

Majd kiemelte: a tehetség olyan istenáldotta adomány, amelyet ki kell bontakoztatni, hogy mások hasznára váljon; ezzel biztatta Petőfi Sándor is Arany Jánost, aki kevésbé hitt saját képességeiben. Az igazi kiválóság gyötrődése, tépelődése, alkotó küzdelme ugyan mindig személyes, eredménye, öröme azonban már nemcsak az övé, hanem a közösségé is.

Az államfő köszönetet mondott a kitüntetetteknek, amiért „helyettünk is kérdeznek, sikerre váltják tehetségüket, keresik az igazságot, szolgálják az életet, segítik az elesetteket, a betegeket, gondozzák a lelkünket, nevelik a következő nemzedéket és fenntarthatóvá teszik a jövőt”.

Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnök társaságában nyújtotta át az Országház Kupolatermében.

Széchenyi-díjat adományozott mások mellett Erdő Péter bíborosnak nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, valamint az egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott:

Balás Bélának, a Kaposvári Egyházmegye megyéspüspökének, az ifjúság lelkigondozása és hitoktatása terén hiánypótló és nagyhatású tevékenysége, fél évszázados értékteremtő papi és püspöki szolgálata, illetve kivételesen elhivatott és sokrétű szervezőmunkája elismeréseként;

Udvardy Györgynek, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspökének, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettesének, az egyházmegye és Pécs város hit- és közéletének alakítása, valamint a Pécsi Tudományegyetem hazai és külföldi megbecsültségéhez történő tevékeny hozzájárulása elismeréseként;

Barsi Balázsnak, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány volt provinciálisának, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatójának, a sümegcsehi Newman-kegyhely gondozójának, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztorának, a magas szintű lelkiségi és prédikációs irodalmat gazdagító, egyedülállóan nagyhatású tevékenysége, több évtizedes példaadó lelkipásztori szolgálata, valamint kimagasló igehirdetői és oktatói munkája elismeréseként.

* * *

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át március 11-én délután a Pesti Vigadóban.

Az ünnepségen a miniszter a kitüntetettekhez szólva elmondta: „Munkájukkal nemcsak önmaguk szűk körében nyitnak távlatokat és építik fel azokat, hanem egy seregnyi polgártársunknak, köztük egy seregnyi fiatalnak is.”

A kitüntetettek hitet, tudást, bizalmat adnak, akadályokat hárítanak el, óvják a kultúrát, gazdagítják a tudományt, közösséget építenek, emberi kapcsolatok létrejöttében segédkeznek, kérdések és válaszok megszületésében szorgoskodnak. Mindaz, amit tesznek, egyszerre építi az egyéneket, a közösségeket és rajtuk keresztül az egész nemzetet – hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter Márai Sándort idézve megjegyezte: „Az igazán fontos dolgok az életben legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok.”

A kitüntetések mögött sokszor egy élet munkájával létrehozott, ha kell, elhordozott és összerakott türelemjátékok állnak. Ehhez egyszerre van szükség bátorságra, elkötelezettségre, kitartásra és hitre – tette hozzá.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át mások mellett Dr. Kerényi Lajos, piarista szerzetes, a budapesti Szent Kereszt Plébánia plébánosa, Fülöpné Dr. Erdő Mária, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és Dr. Őze Sándor, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézetének vezető egyetemi tanára részére.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át mások mellett Halmai László Vilmos OFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium nyugalmazott tanára és kollégiumi nevelője és Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója.

Magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át az emberi erőforrások minisztere mások mellett Lakatos Andornak, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetőjének.

* * *

Balog Zoltán március 11-én Kiváló Művész-, Érdemes Művész- és Babérkoszorú-díjakat, valamint szakmai díjakat is átadott a Pesti Vigadóban. Egyházunk kötelékében dolgozó személyek is vehettek át elismeréseket.

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészi értékteremtő munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át mások mellett: Tardy László Liszt Ferenc-díjas karnagy, az MMA rendes tagja, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia (Mátyás-templom) kántor-karnagya.

Kiemelkedő újságírói tevékenységük elismeréseként hárman részesültek Táncsics Mihály-díjban, köztük Madocsai Bea Veronika, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztője.

Forrás: MTI; Kormány.hu

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila, Bartos Gyula/EMMI, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, MTI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria