Egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából

Hazai – 2023. március 14., kedd | 17:53

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A legmagasabb kitüntetéseket az Országházban adta át Novák Katalin államfő Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel együtt március 14-én.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje (polgári tagozat) kitüntetést Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának egykori dékánja, nyugalmazott egyetemi tanára kapta több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést vehette át mások mellett Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja, az Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese, a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését és a jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat elmélyítését több évtizeden át szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, a büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a jövő jogásznemzedékeinek oktatása és a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként; valamint

Dr. Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, volt kormánybiztos a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége, valamint nagy hatású közéleti és civil szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett Dr. Csath Magdolna Anna Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díjat vehetett át mások mellett Dr. Szuromi Szabolcs kánonjogász, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a középkori egyházi irodalom és kánonjogtörténet területén végzett, világviszonylatban is kiemelkedő és elismert alapkutatásai, valamint az ezekhez kapcsolódó új tudományos módszerek és elméletek kidolgozása, bevezetése és nemzetközi szakmai szinten történő elfogadtatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

* * *

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére, Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket adott át március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én, kedden a Karmelita kolostor rendezvénytermében.

A miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta át mások mellett

Barlay Bencének, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatójának kiemelkedő iskolavezetői és közösségteremtő tevékenysége, a keresztény nevelés ügyét elkötelezetten szolgáló, több évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként;

Bécser Péter Róbertnek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetesének, a szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójának megújuló lelkületű szerzetesi, tanári és iskolavezetői tevékenysége, valamint az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét szolgáló, nyitott és karizmatikus pasztorációs, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként;

Dr. Németh Gábornak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága irodaigazgatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara egyetemi magántanárának két évtizedes oktatói és tudományos tevékenysége, valamint az egyházi közigazgatás területén végzett munkája elismeréseként;

Pajor Andrásnak, a Keresztény Kulturális Akadémia elnökének, a Budapest-Herminamezői Szentlélek Plébánia plébánosának több évtizedes lelkipásztori szolgálata, értékes irodalmi tevékenysége, valamint a keresztény kultúra terjesztésében és az ifjúság nevelésében vállalt szerepe elismeréseként;

Dr. Róna Judit Ágnes irodalomtörténésznek, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete nyugalmazott tudományos munkatársának, az Országút című kulturális lap olvasószerkesztőjének Babits Mihály életművének feldolgozásában vállalt szerepe, valamint a keresztény kultúra terjesztése érdekében több évtizeden át végzett szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta mások mellett Cserny Szilviának, az esztergomi Mandulavirág Óvoda vezetőjének, az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatójának a katolikus köznevelésben végzett több évtizedes oktatói, vezetői és szakértői munkája elismeréseként;

Pacsai János protopresbiternek, a Miskolci Egyházmegye Csereháti Esperesi Kerülete esperesének, az Encsi Görögkatolikus Parókia parókusának kórház- és börtönlelkészi tevékenysége, a szegény sorsú és hátrányos helyzetű családok támogatásában vállalt szerepe, valamint odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként;

Ritz Juditnak, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálata főigazgatójának, a Bálint Sándor Szeretetotthon vezetőjének az egészségügyben és az egyházi szociális intézményekben végzett több évtizedes, áldozatos munkája és szervező tevékenysége elismeréseként;

Tóth Krisztina Angyalka rendezőnek, nyugalmazott nizzai regionális színházművészeti tanácsadónak Mindszenty József hercegprímás emlékiratainak franciára fordítása, Magyarország jó hírnevének öregbítése, valamint a magyar és a keresztény kultúra népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Wimmer Rolandnak, a Szombathelyi Egyházmegye sárvári plébánosának több évtizedes közösségépítő szolgálata, valamint a helyi katolikus iskola és óvoda megalapításában vállalt szerepe elismeréseként.

Semjén Zsolt Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adott át mások mellett

Csernyus Enikőnek, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának, a Rákóczi Szövetség Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezete vezetőjének kiváló pedagógusi és nevelői munkája, valamint a keresztény ifjúsági szervezetek keretében végzett elkötelezett közösségépítő szolgálata elismeréseként.


* * *

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami elismeréseket adtak át az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Pesti Vigadóban március 14-én.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett Dr. Gál Péter biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője, valamint Dr. Mika János éghajlatkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kara Földrajz és Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült mások mellett Dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára és Dr. Szlávik János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa.

Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából Csák János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere és Závogyán Magdolna, a minisztérium kultúráét felelős államtitkára a magyar kultúra területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Magyarország Kiváló Művésze díjat adott át többek között Tardy László Liszt Ferenc-díjas karnagynak, érdemes művésznek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának.

* * *

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter március 14-án a Várkert Bazárban állami kitüntetéseket adott át Novák Katalin köztársasági elnök megbízásából, valamint miniszteri elismeréseket adományozott.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült mások mellett Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese.

Forrás: Kormány.hu

Fotó: Lambert Attila; MTI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria