Egyházközségi lelkigyakorlat a hit évében Szepsiben

Külhoni – 2012. december 31., hétfő | 11:10

Palánki Ferenc egri segédpüspök Bernard Bober kassai érsekmetropolita meghívására 2012. december 30-án hálaadó szentmisét mutatott be Szepsiben.

A hit éve kapcsán magyarországi és mátyusföldi animátorok vezetésével és az egyházközség lelkipásztori tanácsa tagjainak segítségével Fülöp-kurzust tartottak, amelyet a Szentatya XVI. Benedek pápa a Hit kapuja című apostoli levele alapján a Hittani Kongregáció javaslatára rendeztek meg azért, hogy segítsék a híveknek felfedezni a keresztségkor kapott hit ajándékát és a róla való tanúságtétel felelősségét.

Az apostolutód szentbeszédében a Szent Család példájából kiindulva a feladatvállalás, a család, az összetartozás és az egység fontosságára figyelmeztetett, majd megáldotta az abaújszántói borlovagok hozta Szent János-napi bort, amelyet a hívek a szentmise után a templom udvarán meg is ízlelhettek. A borlovagok egyike, Enghy Sándor rektor, református lelkipásztor, örömét fejezte ki afelett, hogy Jézus Krisztus közelében enyhülnek a feszültségek a népek, a nemzetek, a felekezetek és a  nemzedékek között és így légiesednek a különböző határok.

Az ünnepi áldás előtt a hívek és a 35 lelkigyakorlatozó nevében Beke Tünde lelkigyakorlatvezető mondott köszöntet a nemes együttlétéért, kifejezve reményét, hogy a megjelentek mélyebb tudatára ébredtek annak, hogy mivel a keresztény hivatás természete szerint apostolkodásra szóló meghívás, így jövőbeli segítségükkel számítani lehet a város és a szűkebb pátria Krisztus-követőinek újra evangelizálásában.

GB./Magyar Kurír