Egyházmegyei hitoktatói rekollekciót tartottak Veszprémben

Hazai – 2021. március 2., kedd | 19:41

Február 24-én online tavaszi rekollekciót szerveztek a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói számára, akik a veszprémi Regina Mundi-templomban Udvardy György érsek által bemutatott szentmisébe is az interneten keresztül tudtak bekapcsolódni.

A központi hitoktatói rekollekció témája is rendhagyó volt, hiszen a koronavírus-járvány jelentős nehézségeket okozott a hitoktatásban is. A nehézségei mellett azonban rengeteg lehetőséget is jelent az online kapcsolattartásra áthelyezett oktatás: új tanítási és tanulási módszereket kell alkalmazni, amelyek kreatív megoldásokon alapulnak, hogy hatékonyan tudják közvetíteni az alapvető hitbeli ismereteket – e témára építve tartott előadást Karáth Gábor balatonalmádi hitoktató, „Alternatív“ módszerek a multimédiás hitoktatásban címmel.

A Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói az előadáson kívül a veszprémi Regina Mundi-templomban celebrált főpásztori szentmisén is részt vettek az interneten keresztül.

A szentmise homíliájában Udvardy György érsek Szent Mátyás apostol ünnepén a napi szentírási szakaszokhoz kapcsolódóan a kiválasztottak küldetéséről, feladatáról beszélt: a szentleckében a tizenkettőből hiányzik valaki; az Egyház a kezdetektől erre a tizenkettőre épül, de hiányzik egyvalaki. Mindannyiunk számára tanulságos, mi alapján választják meg az utódot – emelte ki a főpásztor. – Lehetne rátermettség alapján, lehetne bármilyen felkészültség alapján, lehetne a korábban tanúsított bátorság alapján; lehetne rejtett képességek alapján. Lehetne arra is gondolni, hogy olyan valakit válasszunk, akinek olyan képessége van, ami belőlünk, a tizenegyből hiányzik, és akkor teljessé lesz. De nem ezt teszik, hanem ennél sokkal fontosabbat: olyan valakit választanak, aki kezdettől fogva velük volt, akivel Jézus megosztotta az életét, aki ismeri Jézus Krisztus életének titkát, Atyjához fűződő kapcsolatát, ismeri a tanítását, gesztusait, reakcióit, a kézmozdulását. Vagyis

tanút választanak. Olyan valakit, aki ismerte, szerette őt, elkötelezte magát mellette; olyan tanút választanak, aki kész feláldozni az életét azért a Krisztusért, akit megismert, s akit megszeretett.

Kiválasztják őt, és ebben benne van a küldetése is. Hiszen azt mondja Péter apostol: aki velünk együtt tanúskodik majd a feltámadásáról. Ez a küldetésének a lényege és tartalma. Velünk együtt, nem csak önmagában, nem külön, hanem velünk együtt tanúskodik Jézus Krisztus feltámadásáról. Minden egyházi küldetésnek ez a lényege: tanúskodni Jézus Krisztus feltámadásáról, de nem külön-külön – akkor sem, ha egyedül végzem a szolgálatomat –, hanem a testvéri közösségben, a tizenkettőben, az Egyházban.

Az egyén hite erősödik a közösség hite által, s az egyén tanúságtétele gazdagítja a közösség egészét. Az isteni kiválasztás képessé is teszi az Egyház szolgálatára a kiválasztottat, képessé teszi arra, hogy úgy szeresse az Atyát, ahogy Jézustól tanulta, hogy képes legyen megtartani a parancsot, képes legyen megmaradni a szeretetben, ahogyan Jézus tette. Minden egyházi szolgálat ebből forrásozik, és ugyanígy tekintünk a tanítói szolgálatban részesülő testvéreinkre, az egyházmegye katekétáira – fogalmazott Udvardy György érsek.

Jézus azt mondja János evangéliumában: barátaimnak mondalak benneteket, mert mindent elmondtam nektek. Mindent tudtul adtam nektek. A katekéta ilyen: Jézus barátja. Mert mindent rábízott az Egyház. A tudást, a tapasztalatot, a liturgia ünneplését, a karitatív szolgálatot, az ember növekedésének titkát, a bűn és a bűnből való feltámadásnak titkát, Isten végtelen szeretetét, mindent megtanítottam nektek. Mindent átadtam nektek, barátaimnak mondalak benneteket – utalt Jézus szavaira a veszprémi érsek. Hozzátette: a katekéták is ezt a szolgálatot végzik napról napra saját helyükön, elmondják mindazt, amit tudnak a Mesterükről, tanúságot tesznek róla a barátaiknak, a növendékeknek, a szülőknek, mindazoknak, akikkel találkoznak. A kiválasztás csodája és titka ez.

„Teljessé tenni a ránk bízottak örömét, ez számunkra is öröm” – mondta a főpásztor. Szentbeszéde végén háláját fejezte ki a hitoktatóknak: „Hálásak vagyunk ebben a szentmisében azokért a testvérekért, katekétatestvérekért, akik az isteni kiválasztás révén Krisztus tanúivá lesznek testvéreink körében. Hálásak vagyunk az ő küzdelmeikért, hálásak vagyunk azért, hogy barátokká akarják tenni mindazokat, akikkel találkoznak, rájuk bízni mindazt a kincset, tanítást, amivel rendelkeznek, hogy az ő örömük teljes legyen, s ezáltal a mi örömünk is beteljesedjék.”

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria