Együtt kell építeni a jövő Egyházát – Főpásztori látogatás Szelevényen és Csépán

Hazai – 2023. március 23., csütörtök | 17:32

Március 19-én, nagyböjt negyedik vasárnapján Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szelevényen Marton Zsolt váci megyéspüspök megáldotta a kívülről részlegesen felújított Jézus Szíve-templomot. Ezt követően a főpásztor meglátogatta a szomszédos Csépa egyházközségét is.

A püspök délelőtt a szelevényi Jézus Szíve-templomban mutatott be ünnepi szentmisét. A főpásztort Kovácsik Antal plébániaszervező, állandó diakónus fogadta és köszöntötte, a szolgálata miatt távol lévő Kómár István moderátor plébános nevében is.

A szentmise elején Marton Zsolt megáldotta a kívülről részlegesen felújított templomot. A magyar templomfelújítási program keretében a szelevényi templom renoválására közel 15 millió forint támogatást biztosítottak 2021-ben. A felújítás második üteme 2022. augusztus végére fejeződött be. Az első ütem keretében 2022 tavaszán készült el a szelevényi plébániaépület külső homlokzati felújítása, az „Egyházi közösségi terek fejlesztése – 2021” című pályázati támogatásnak köszönhetően.

Marton Zsolt szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy püspökként is eljutott a Váci Egyházmegye Váctól legmesszebb fekvő két plébániájára, Szelevényre és Csépára. Kiemelte a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út jelentőségét, amely szerint a hívekkel együtt haladva építjük a jövő Egyházát. Ezzel kapcsolatban ismertette a Váci Egyházmegye új jelmondatát is, amely így hangzik: „Együtt építjük”.

Hálát adott azért, hogy

van élet itt, az egyházmegye legdélebbi plébániáján is, annak ellenére, hogy drasztikusan csökken a papi hivatások száma, és nincs helyben lakó lelkipásztor.

Ígéretet tett arra, hogy eljön máskor is erősíteni a híveket az Egyház iránti hűségben és Krisztus követésében.

A szentmisén jelen volt Szelevény polgármestere, Kerekesné Holló Helga; Csépa polgármestere, Pintér Csaba Gábor, valamint Káré Gábor, Tiszaug polgármestere. A felújítás kivitelezője, Tor Sándor egyéni vállalkozó is részt vett az ünnepségen.

Délután a csépai Szent Jakab-templomban bemutatott szentmisén folytatódott a püspök találkozása a közösséggel, a munkatársakkal, köztük az egyházközségi tanácsok tagjaival. Mindkét templom megtelt a szelevényi, a csépai, valamint a filiákból – Tiszasasról és Tiszaugról – érkezett hívekkel. A környező településekről is jöttek hívek.

Csépán Marton Zsolt személyes hangon köszöntötte a híveket, köztük Pintér Gábor érsek, hondurasi nuncius idős, 93 éves édesanyját, Etelka nénit. Elmondta, hogy 25 éve járt itt az akkori váci megyéspüspök, Keszthelyi Ferenc titkáraként, a csépai templom felszentelése 200. évfordulójának ünnepén. Bár ezek a települések (Szelevény, Csépa és filiái) a legmesszebbre vannak Váctól, szívében mégis hordozza őket. Ismét kitért a szinodális út fontosságára, hogy a munkatársakkal, egyházi szolgálattevőkkel, hitoktatókkal, kántorokkal és a hívekkel együtt kell építeni a jövő Egyházát. Örült annak, hogy most

az oltárnál a püspök mellett áldozópap, diakónus, akolitus, ministráns is szolgált – éppen úgy, mint az ősegyházi időkben.

Mind a szelevényi, mind a csépai szentmise után szeretetvendégséget szerveztek, melynek során a megyéspüspök személyesen is tudott beszélgetni a hívekkel.

Szöveg: Kovácsik Antal

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria