Életünkkel kell válaszolnunk – Palánki Ferenc levélben küldött üzenetet az egyházmegye papjainak

Hazai – 2021. április 2., péntek | 9:01

Nagycsütörtökön a Katolikus Egyházban délelőtt az olajszentelési szentmisét mutatják be, este az utolsó vacsorára való emlékezést ünneplik. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében az olajszentelési szentmisét a járványügyi helyzet miatt későbbi időpontra tették át. Palánki Ferenc megyéspüspök a személyes találkozás nélkülözése miatt levélben köszöntötte az egyházmegye papságát.

Főtisztelendő Paptestvérek!

Az Eucharisztia alapításának napja egyben papságunk születésnapja is. Sajnos az idén sem tudjuk közösségben megünnepelni ezt a napot, el kellett halasztanunk az olajszentelési misét. Terveim szerint ismét összevonjuk a pap- és diakónusszenteléssel és akkor fogjuk megújítani a papi ígéreteinket is.

Mégis ez a nap alkalmat ad arra, hogy hálát adjunk Isten nagy ajándékáért, meghívottságunkért. Három gondolatot szeretnék veletek megosztani.

Az első: a személyes hivatásunk. Gondoljunk vissza meghívástörténetünkre és bepillanthatunk Isten misztériumába.

Elcsodálkozhatunk azon, hogy Isten miért pont engem választott és hívott meg, de rácsodálkozhatunk az Ő szeretetére is, látva azt, hogy érdemeink nélkül, különleges képességek híján, mégis tanítványává, sőt barátjává fogadott minket (Jn 15,15).

Személyre szabott szeretetével bensőséges kapcsolatra hívott. Nem kérdezte, hogy tudsz-e majd jól tanulni, tudsz-e majd prédikálni, tudsz-e majd hivatalt vezetni, közösséget szervezni. Csak egy dolgot kérdezett, mint Pétertől is: „Szeretsz-e engem?” (Jn 21,15-17).

Ezt kérdezi tőlünk most is, nap mint nap, s az életünkkel kell válaszolnunk!

Akkor tudunk „jó feleletet” adni, ha a legfontosabbat, a vele való személyes kapcsolatot ápoljuk, építjük. Mert nélküle semmit sem tehetünk! Egy virágvasárnapi anekdota szerint: „Két szamár sétált Jeruzsálemben, amikor az egyik megszólalt: »Tegnap Jézust vittem a hátamon, és az emberek énekeltek és kiáltoztak, és elém dobálták ruháikat, hogy azokon járjak, ma meg rám se hederítenek.« Mire megszólal a másik: »Ez már így van barátom… Jézus nélkül semmik vagyunk.«”

A mai napon (is) köszönjük meg az Úr személyre szabott szeretetét irántunk, és „szítsuk fel a kegyelmet, melyet a kézfeltétel által kaptunk” a szentelésben (2Tim 1,6).

A második: a küldetésünk, a missziónk, mely épp a szentelésünkből, a személyes Isten-kapcsolatunkból fakad. Szolgálatunk során Isten gazdag jóságának lehetünk tanúi. XVI. Benedek pápa írja: „A pap szégyenkezve tapasztalja meg, hogy az ő sete-suta szavaira az utolsó óráikat élők mosolyra derülnek; hogy az emberek a sok értelmetlenség közepette igazi értelmét kezdik látni az életüknek. Hálával élheti át, hogy szolgálata által Isten dicsőségére döbbennek rá az emberek.

Megtapasztalja, hogy Isten az ő gyöngeségén keresztül visz végbe nagy dolgokat, és hogy Isten őt, a kicsinyt oly sok kegyelemmel árasztotta el.” Hányszor megtapasztalhattuk már „üres kezünk szelíd csodáit” (Bernanos)!

A harmadik: az áldozat. A szeretet mindig áldozattal jár. A pap sem kerülheti el Mestere sorsát. Egyesülnie kell a szenvedő Krisztussal. Mindannyiunknak bele kell kapcsolódnia konkrét módon is Krisztus áldozatába. Ez a bekapcsolódás hozza el a legvégső sikert, és adja meg az egész papi életnek az eucharisztikus karakterét.

Áldozunk, áldozatot hozunk, és áldoztatunk! Szent Ágoston mondja: „Krisztus adja Krisztust Krisztusnak”.

A pap az áldozatban, a szenvedésben lesz igazi szolgája Krisztusnak.

Jézus mondja: „Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám” (Jn 12,26). Ha Neki szolgálunk, ott lehetünk majd, ahol Ő van. Jézus Krisztus viszont ott van, ahol a szolgája szolgál.

A pap szolga, de igazán akkor válik szolgává, amikor bekapcsolódik a keresztáldozatba.

Minden nap fel kell vennünk a keresztünket, meg kell hoznunk kisebb-nagyobb áldozatainkat. Így leszünk a szeretetének legvégső jelét és teljességét nekünk ajándékozó Jézus Krisztus hiteles tanúi.

Segítsük, támogassuk egymást bátorítással, biztatással és főként imádsággal, s bár tudjuk, hogy a kereszt mindig egyszemélyes, de azt is, hogy minden keresztút vége a feltámadás!

 

Főtisztelendő Oltártestvéreim!

 

Hálásan köszönöm mindennapi helytállásotokat, leleményes lelkipásztori szolgálatotokat, melyet imádsággal kísérek!

A feltámadás reményében és örömében megélt húsvétot kívánok szeretettel és főpásztori áldással:

+Ferenc püspök

 

Forrás: Debrecen-nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria