Elhunyt Endrődy Zsuzsanna

Hazai – 2017. április 6., csütörtök | 12:26

Endrődy Zsuzsanna, a Katolikus Szeretetszolgálat korábbi vezetője betegségét türelemmel viselve, életének 70. évében, szentségekkel megerősítve, március 20-án az örökkévalóságba költözött.

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,1–3)

Endrődy Zsuzsannától engesztelő szentmise keretében vesznek búcsút április 8-án, szombaton 13 órakor Pásztoriban, a római katolikus templomban. Kívánságára hamvait szülei sírjában helyezik örök nyugalomra.

***

Az alábbiakban közreadjuk Dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetőjének nekrológját:

Endrődy Zsuzsanna Mária (1948. január 19. – 2017. március 20.) mérnök-közgazdászként végzett, 1972 és 1998 között különböző vállalatoknál műszaki tudományos együttműködéssel, üzemszervezési, épület üzemeltetési-,kereskedelmi és marketing feladatokkal foglalkozott.

1998 novemberétől dolgozott a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálatnál először mint gazdasági vezető, majd 2000-2013 között, nyugdíjazásáig, igazgatóként. A szervezet intézményeiben nemcsak fenntartóként, ha kellett „beugró” szakemberként is jelen volt – időközben a teológiai végzettségét szakvizsgával egészítette ki

Szakmai sokoldalúsága mellett kiemelkedően jó volt a munkatársaihoz való viszonya. Mindenki nyugodtan fordulhatott hozzá: akár szakmai, akár magánéleti problémákban mindig igyekezett segíteni. Mindenki, aki részt vett az általa szervezett zarándoklatokon, nagyon szívesen emlékezik vissza ezekre az utakra.

Ebben az időszakban jelentős szemléleti és jogszabályi változások történtek a szociális gondoskodás rendszerében. Szívügye volt a legsúlyosabb állapotú idősekről, a demens betegekről való gondoskodás. Az otthonokban szakápolási tevékenységbe kezdtek, demens betegek ellátására alkalmas részlegeket alakítottak ki, a módszertani munkára nagy hangsúlyt fektettek.

Nyugdíjazását követően nem szakadt el sem az idősektől, sem volt kollégáitól: élő kapcsolatban maradtunk, részt vett a Mátraverebély-szentkúti zarándoklatokon és más rendezvényeken. Tagja volt az Idősek Tanácsának, továbbra is szívén viselte a demenciával élők sorsát.

Amikor ide kerültem, úgy köszöntött, mint annak idején új munkatársait: „Isten hozott a Szeretetszolgálatban!” Azt vallotta, hogy a munkánk csak akkor lehet teljes, ha a tudatában vagyunk annak, hogy a rászorulók sokszor általunk tapasztalhatják meg az evangélium hirdetését, hitelességét.

Kedves Zsuzsa! A betegség korán elszólított, halálod váratlanul ért bennünket. Bár a mi munkánknak eredményei elsősorban nem kézzelfoghatóak, Te példát mutattál, és nyomot hagytál mindazokban, akik megtapasztalhatták hitedet, emberségedet és szakmai elkötelezettségedet.

Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Emléked megőrizzük!

Endrődy Zsuzsanna 1999 és 2013 között vezette a szeretetszolgálatot.

Forrás és fotó: Szeretetszolgálat.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria