Elhunyt Hajdú Jenő címzetes apát, nyugalmazott plébános

Hazai – 2019. december 13., péntek | 15:35

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Hajdú Jenő érdemes főesperes, tiszteletbeli kanonok, címzetes apát, nyugalmazott plébános, Kocsér díszpolgára 2019. december 11-én, életének 84., papságának 60. évében hazatért az Úrhoz.

Az elhunytért az engesztelő szentmiseáldozatot december 20-án 13 órakor mutatják be a budapest-rákospalotai Magyarok Nagyasszonya-templomban (Budapest XV., Széchenyi tér 8.), majd a rákospalotai temetőben (Budapest XV., Szentmihályi út 111.) helyezik örök nyugalomra.

*

Hajdú Jenő 1936. június 11-én született Budapesten. 1960. június 19-én Vácon szentelték pappá.

Kisegítő lelkészként szolgált a rákospalotai főplébánián 1960-ban; káplánként a dunakeszi főplébánián 1960–1961-ben, a csongrádi főplébánián 1961–1963-ban, a vecsési óplébánián 1963–1968-ban, Gödöllőn 1968–1970-ben, Kocséron 1970–1972-ben, ugyanott adminisztrátorként 1972–1980-ban, majd plébánosként 2012-ig.

Helyettes esperes volt 1980–1985-ben, kerületi esperes 1985–1998-ban, tiszteletbeli kanonok 1987-től, turpásztói címzetes apát 1990-től, helyettes főesperes 1993–1998-ban, szolnoki főesperes 1998–2012-ben. 2012-ben vonult nyugállományba.

Édesanyja pedagógus volt, és ő is nagyon szeretett hittant tanítani. Ragaszkodott a kocséri plébániához; a templomnak és a templomkertnek komolyan gondját viselte, jó esztétikai érzéke volt. Főesperesi tevékenységét a papság iránti nagy odaadással végezte. Kiváló szónoki képességei miatt sokszor hívták lelkigyakorlatos beszédek tartására, és gyakorta volt búcsúi szónok is. Bátran nyilatkozott meg a nehezebb történelmi időszakban is.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai Ház örömében!

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria