Elhunyt Hegedűs Kolos OFM

Megszentelt élet – 2021. november 27., szombat | 14:18

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány által közzétett gyászhírt olvashatják.

Megrendülten és a Jóistenbe vetett bizalommal adjuk hírül, hogy rendtársunk, Hegedűs Kolos atya ma, 2021. november 27-én, szombaton délelőtt 75 éves korában elhunyt.

Évtizedek óta számos betegség gyötörte, egyre fokozódó szenvedését mindvégig türelemmel viselte. Mint ferences pap, tanár, iskolaigazgató és közösségünk egykori tartományfőnöke valódi kisebb testvérként fáradozott mások javát keresve, szolgálva a rábízottak üdvösségét.

Nyugodj békében, Kolos atya!

*

Hegedűs Kolos Budapesten született 1945. december 11-én. Édesapja az ötvenes években koncepciós per áldozataként börtönbe került. Onnan szabadulva a család Markazra, az apa szülőfalujába költözött. A szülők vallásos szellemben nevelték három gyermeküket. Kolos atya Markazon találkozott Szabó Dávid ferences atyával, aki magát „szalasztott barátnak” nevezte. Mivel a család igen szegény volt, a szerzetes a ferences palliumából készíttetett ruhát a gyermek Kolosnak. Ez volt az „első beöltözése”.

Dávid atya segítségével került később Esztergomba, a ferencesek gimnáziumába. 1964-ben, az érettségi után felvételt nyert a ferences rendbe. 1971. augusztus 8-án szentelte pappá Szabó Imre püspök.

1974-ben szerzett történelem–német szakos diplomát. A szentendrei Ferences Gimnáziumban kezdett tanítani, 1978 és 1988 között az intézmény igazgatója volt.

1988-ban magyarországi tartományfőnökké választották, 1994-ig töltötte be ezt a tisztséget. Tartományfőnöksége alatt megnyitották a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumot Budapesten, Kárpátalján ferences misszió indult, több kolostor került vissza rendi kezelésbe (Szeged, Szécsény, Mátraverebély-Szentkút, Gyöngyös, Pest).

1994-től házfőnök és plébános lett Budapesten, a Margit körúti rendházban. 2006-ból a pesti rendházban folytatta szolgálatát templomigazgatóként. 2010-től a rózsadombi, 2014 óta pedig ismét a Margit körúti rendház lakója volt.

Hegedűs Hegedűs Kolos atyának a magyar állam az egyházi iskolákért és a határon túli magyarságért végzett szolgálatáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

Forrás: Ferencesek.hu

*

Hegedűs Kolos atya idén ünnepelte aranymiséjét.

Ebből az alkalomból hivatásáról, papi ars poeticájáról kérdeztük a szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatóját, korábbi ferences tartományfőnököt. Így vallott az interjúban:

„Kedvenc szentem Szent János apostol és evangélista, akinek a nevére kereszteltek. Ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett, és édesanyját is rábízta. Íme a te Fiad, íme a te Anyád (vö. Jn 19,26–27). Az Úr hosszú élettel ajándékozta meg a szeretett tanítványt, időskorában is folyton azt ismételgette: »Fiacskáim, szeressétek egymást.«

Papi ars poeticám? „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16). Ezt az örök érvényű jánosi idézetet választottam ötven évvel ezelőtt papszentelésem jelmondatául, és aranymisés szentképeimen is ez szerepel. Szent János evangélista istenszeretetéről az első levele tanúskodik: a szeretet abban mutatkozik meg, hogy nem mi szerettük Istent, hanem előbb ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4,10–11.19).

Ha Jézus kiválasztott engem, akkor szeretett, mindmáig szeret, és erre az egyetlen válaszom csak a viszontszeretet lehet.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria