Elhunyt Hetény János, ny. soproni kanonok-plébános

Hazai – 2013. november 5., kedd | 14:19

Életének 84., papságának 59. évében, 2013. november 1-jén, hosszan tartó súlyos betegség után, a szentségekkel megerősítve a győri kórházban elhunyt Hetény János, a Soproni Társaskáptalan prépost-kanonokja, nyugalmazott plébános.

Temetése november 12-én, kedden 13 órakor a soproni Szent Mihály-templomban bemutatott engesztelő szentmise után, a Szent Mihály-temetőben lesz.

Hetény János 1930. február 4-én született Sopronban. Győrött szentelték pappá, 1955. augusztus 21-én. Felszentelése után folytatta teológiai tanulmányait. 1956-1957-ig segédlelkész volt a soproni városplébánián. 1957-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. 1957-től 1969-ig püspöki levéltáros volt, közben szentszéki jegyzői feladatokat látott el 1961 és 1969 között. 1967-től zsinati vizsgáztató volt. Lelkész, majd nyugalomba vonulásáig plébános volt a soproni Szent Margit-plébánián, 1969-től 2000-ig. 1974-től szentszéki bíróként dolgozott a püspöki bíróságon. A soproni Társaskáptalan éneklőkanonokja volt 1990 és 1997 között. 1992-től viceofficiálisként dolgozott a püspöki bíróságon. Főpásztora a Soproni Társaskáptalan prépostjává nevezte ki 1997-ben.

2000-ben, súlyosbodó betegsége miatt nyugalomba vonult. Életének utolsó éveit a győri Egyházmegyei Papi Otthonban töltötte, türelemmel viselve a mind súlyosabban rá nehezedő szenvedések keresztjeit.

Különös érdeklődéssel kísérte a Szűzanya győri kegyképét körülvevő kultusz történetét a kezdetektől napjainkig.

Győri Egyházmegye/Magyar Kurír