Elhunyt Kalász István

Hazai – 2017. március 13., hétfő | 17:00

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tudatja, hogy Kalász István protonotárius, kanonok, címzetes prépost, érdemes esperes, plébános életének 75., áldozópapságának 51. évében, március 8-án az örökkévalóságba költözött.


Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a saját, a rokonok, a visegrádi Keresztelő Szent János-plébánia és az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan nevében is megrendült szívvel, de Isten akaratát készséges lélekkel elfogadva tudatta a gyászhírt. Az elhunyt paptestvér lelki üdvéért március 17-én, pénteken 18 órakor szentmisét mutatnak be a visegrádi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban, majd másnap, szombaton 10.30-kor az esztergomi bazilikában. Ezt követően helyezik földi maradványait örök nyugalomra a főtemplom kriptájában. A szertartást Erdő Péter bíboros, prímás végzi.

Kalász István kanonok Balassagyarmaton született 1943. január 17-én, és Esztergomban részesült a papszentelés kegyelmében 1966. június 19-én. Első lelkipásztori beosztását Visegrádra kapta, és egész papi életét – rövid tardosbányai tartózkodását leszámítva, ahol 1975-ben plébánosként működött – itt is szolgálta végig. Először káplánként, majd 1994-ben plébánoshelyettesként, 1995-től pedig egészen haláláig plébánosként szolgálta Istent.

Lelkipásztori teendői mellett 1987–2011-ig ellátta Kisoroszit is, valamint 2002-től az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízott tanáraként is dolgozott. 1992-től helyettes esperesként, majd 1994-től 2015-ig mint az Esztergomi Espereskerület elöljárója szolgált. Szolgálatának elismeréseként 1989-ben érseki tanácsos, 2001-ben címzetes préposti címet kapott, majd 2005-ben az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan tagja lett.

2017. március 8-ára virradó éjjel érte a hazahívó szó az esztergomi kórházban.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Mudrák Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria