Elhunyt Kostelek papja, Salamon Antal

Külhoni – 2014. február 11., kedd | 13:44

A Gyulafehérvári Főegyházmegye, a felcsíki főesperesi kerület papsága, a kosteleki hívek és a rokonság Isten akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében tudatja, hogy Salamon Antal szentszéki tanácsos, plébános (Lujzi-Kalagor, 1934. november 10.  Kostelek, 2014. február 8.) 2014. február 8-án, életének 80., papságának 56. évében, szentségekkel megerősítve az örökkévalóságba költözött.

Temetése Kosteleken február 10-én déli 12 órakor a helyi római katolikus temetőben lesz.

Salamon Antal a moldvai magyarság azon hű és első ágacskája, akit Isten Szolgája Márton Áron püspök 1946-ban ingyenes tanulónak fölvett a székelyudvarhelyi római katolikus gimnáziumba, és aki a következő évben magával hozta oda Horváth Antalt – szerepel a Gyulafehérvári Egyházmegye honlapján. A középiskolát Gyulafehérváron fejezte be, és teológiai tanulmányait a Hittudományi Főiskolán végezte.

1958. június 1-jén Márton Áron szentelte pappá, amiről így vallott: „nem lehetek más, csak jó pap”. Marosillyén káplán, majd a dévai Szent Antal plébánia lelkésze. A diktatúra zaklatásai alatt kapta azt sokkot, ami beszédében néha megnyilvánult, de nem a liturgia végzése közben vagy a katekéziskor. 1978-tól egészen haláláig a főegyházmegye legkeletibb, és nagy kerülővel megközelíthető plébániájának, Kosteleknek és a hozzá tartozó Magyarcsügésnek és Gyepecének lett mindhalálig hű lelkipásztora. Híveit hűségre, a gyerekeket hitre és kultúrára nevelte. Felkarolta és ápolta Boldog Rupert Mayer emlékét. Két éve, hogy a szenvedő Krisztusnak lett csendes osztályosa. Tudjuk, hogy „akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.” (Dán 12,3b) 

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye/Magyar Kurír