Elhunyt Roger Etchegaray bíboros

Kitekintő – 2019. szeptember 6., péntek | 12:24

2019. szeptember 4-én, szerdán délután a dél-franciaországi Cambo-les-Bains baszk kisvárosban elhunyt Roger Etchegaray bíboros, aki szeptember 25-én töltötte volna be 97. életévét.

Ferenc pápa szeptember 5-én a mozambiki főváros, Maputo nunciatúráján tartott reggeli szentmiséjében megemlékezett az elhunyt bíborosról, a párbeszéd és a béke emberének nevezve őt. A Szentatya a bayonne-i püspöknek küldött részvéttáviratában személyes hangon emlékezett a bíborosra, aki szolgálata során a világ minden pontjára elvitte az evangélium örömhírét.

*

Roger Etchegaray 1922-ben született a Baszkföld francia oldalán található Espelette-ben. A papi pályára Bayonne-ban, majd Rómában készült, itt szerzett kánonjogi doktorátust is. 1947-ben szentelték pappá; először egyházmegyéjében szolgált különböző plébániákon, majd 1966-ban a francia püspöki kar titkára lett. Szent VI. Pál pápa 1969-ben párizsi segédpüspökké, 1970-ben pedig marseille-i érsekké nevezte ki. Roger Etchegaray e tisztséget 1984-ig töltötte be. 1971-ben ő lett az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke, 1975-ben pedig a francia püspöki konferencia elnökévé választották. 1979-ben bíborosi címet kapott, 1984-ben pedig Rómába hívta Szent II. János Pál pápa, hogy az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke legyen.

A nyolcvanas évek hidegháborús világában II. János Pál pápa mellett fáradhatatlanul szolgálta a megbékélést és a felekezetek egymás közötti kiengesztelődését. A pápa nevében mint az illetékes szentszéki hivatal vezetője készítette elő a világ vallási vezetőinek 1986-os történelmi béketalálkozóját Assisiben. Etchegaray bíboros Szent II. János Pál pápa békekövete volt: ennek jegyében járt például 2002-ben Jeruzsálemben, hogy a kiengesztelődést és a békés együttélést sürgesse a szembenálló felek között. Egy évvel később Bagdadban járt, hogy az iraki népet a megbékélésre szólítsa fel.

II. János Pál pápa 1994-ben Etchegaray bíborosra bízta a 2000-es jubileum előkészítő bizottságának vezetését, melyet ő a szentév végéig be is töltött. Ekkor már 78 éves volt, de 2005-től 2017-ig még betöltötte a bíborosi kollégium dékánhelyettesi pozícióját is. A bíboros mindössze két éve vonult vissza a közszerepléstől és tért haza szülőföldjére.

Roger Etchegaray kiváló szervezőkészségű, jó humorú és nagy hitű ember volt. Emlékezetes a 2006-ban Libanonban, a harissai Mária-kegyhelyen mondott beszéde, ahol XVI. Benedek pápa rendkívüli követeként járt: „Krisztus nemcsak békét ad nekünk, hanem ő maga a mi békénk, ezért a béke és az imádság szorosan összetartoznak. A béke legerősebb biztosítéka éppen az imádság. A béke igazi útja ezért sokkal inkább spirituális, semmint politikai.”

Etchegaray bíboros mély, Krisztusba vetett hitéről tett tanúságot 1997-ben egy, a Lateráni Szent János-bazilikában rendezett fórumon, mely a hitről folytatott párbeszédről szólt. Hit és istenkeresés című előadásában kifejtette: „Alpinistaként megszoktam, hogy útrakelés előtt a legalaposabban mérlegelem, mi is az igazán szükséges ahhoz, hogy a csúcsra egyáltalán eljussak. A mai világ arra kényszerít bennünket, hogy megkeressük a hit leglényegesebb részét, hogy aztán azt szilárdan megőrizzük. S hogy mi is az én hitem leglényegibb része? Nagyon egyszerűen Jézus Krisztus. Pascalra gondolok, aki ezt írta: »Jézus Krisztus révén nemcsak az Istent ismerjük meg, hanem rajta keresztül saját magunkat is, sőt egyedül rajta keresztül, aki egyszerre igaz Isten és igaz ember.« S hogy mit is tennék az úti tarisznyámba a nagy jubileum, a harmadik évezred felé haladva? Erre azt válaszolom, hogy Jézus nyolc szavát. A nyolc boldogságot. Úgy hiszem, ez elég.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria