Elkezdődött Csíksomlyón az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzése

Külhoni – 2019. augusztus 23., péntek | 11:39

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén az esti szentmisével kezdődött az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzése a csíksomlyói kegytemplomban. A szentmisét Urbán Erik tartományfőnök mutatta be a hívek és a ferences testvérek jelenlétében.

A tartományfőnök a szentmise kezdetén emlékeztetett arra, Szent István király ünnepe különös jelentőséggel bír az erdélyi ferences provincia életében, hiszen ennek alapításakor az egykori ferences atyák a rendtartomány égi patrónájául választották államalapító királyunkat.

A továbbképzés egyik szempontja, hogy a szerzetesek hálát adjanak hivatásukért, megerősödjenek benne. A szentmise végén Urbán Erik tartományfőnök a következő szavakkal vezette be a rendtartomány továbbképzését: „Egy családban szokás megünnepelni a kerek évfordulókat. Akár az életállapot kerek évfordulóit: 25., 50., 60., 65., 70. évfordulókat, például a házassági évfordulókat vagy pedig az életkorunkat, ha az kerek számhoz ér, például az 50. vagy a 90. évhez. Ezt szeretném most én is tenni, hogy köszöntsem rendi testvéreimet, akik most itt jelen vannak, és kerek évfordulót ünnepelnek. Egy emléklapot készítettünk, ennek szövege így hangzik: »A kisebb testvérek Szent István királyról nevezett rendtartományának testvérei szívből kérik az isteni kegyelem segítségét és megerősítését, a csíksomlyói segítő Szűz Mária folytonos anyai pártfogását és szeráfi szent atyánk áldását az életére, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és az Egyháznak szentelt imádságos szerzetesi, illetve papi hivatását.«”

Urbán Erik ferences tartományfőnök Bakó Béla Pál, Bőjte Mihály, Pál Leó testvéreket örökfogadalmuk 25., Timár Asztrik ferencest pedig örökfogadalmának és pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából köszöntötte. Papp Károly Leonárdnak 90., Orbán Szabolcs és Fábián Árpád Sebestyén testvéreknek pedig 50. születésnapja alkalmából gratulált.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Suciu Dorottya

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria