Élő rózsafüzér zarándoklatot tartottak Zalaegerszegen

Kishírek – 2020. október 15., csütörtök | 13:11

A város különböző plébániáinak közösségei indultak útnak október 10-én, hogy imádkozzanak a városért, egyházközségekért, a koronavírus-járvány megszűnéséért, az egészségügyi dolgozókért és a betegekért.

A bazitai templomból útra kelők 8.30-kor indultak, de előtte még a templomban közös imádsággal kérték Isten áldását zarándokútjukra, hogy ne csak másoknak esdjenek ki kegyelmet, hanem ők maguk is meríthessünk erőt az imanapból.

Útközben végig imádkozva, énekelve haladtak, hogy így tegyenek tanúságot Jézus Krisztusba vetett hitükről, a Szűzanyába vetett bizalmukról, valamint az itt lakó minden emberért vállalt áldozatról. Árnyas fák közt átszűrődő őszi nap fénye csalogatóan hívogatta a zarándokokat, a színesedő levelek és mindenféle termések zörögtek a lábuk alatt, imáiktól, éneküktől lett visszhangos az erdő.

Alsóerdőnél az épülő kalandpark mellett szinte egyszerre érkeztek meg a Besenyőből indult zarándoktestvérekkel, és imádkoztunk az ott folyó munkálatokért, hogy azon is Isten áldása legyen.

A kertvárosban már megindult az élet, mert míg reggel szinte aludt a város, ekkorra rengeteg autóssal és gyalogossal találkoztak. A templomhoz érve bevárták őket a Mária Magdolna-templomból érkezett zarándoktársak és együttesen fejezték be úti imáikat.

A templomban addigra már azok imádkoztak, akik nem tudtak útnak indulni, de szívesen bekapcsolódtak az imanapba. A szentségimádást Fliszár Károly atya vezette.

Az ünnepi szentmisét Stróber László atya mutatta be, a város jelenlévő atyáinak koncelebrálásával. Az oltár körüli szolgálatot, valamint a felolvasást a négy plébánia hívei és lelkipásztori munkatársai látták el.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria