Emléktáblát állítottak Báró Bémer László nagyváradi püspöknek

Hazai – 2011. április 19., kedd | 14:12

Április 14-én emléktáblát állítottak a római katolikus váradi püspök tiszteletére a debreceni Szent József Gimnázium épületében. Az emléktáblát Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi püspök áldotta meg.

Kossuth Lajos 1949-ben ezen a napon, április 14-én hirdette ki a Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyet Báró Bémer László a templomban is felolvasott és körlevélben közzétett. Ezzel kezdődött meghurcoltatása; ezért éppen április 14-én, a trónfosztás 162. évfordulóján kapott megérdemelt emléktáblát Debrecenben. (Ez a második emléktábla, amit Bémer püspök tiszteletére állítottak. Az elsőt 1911-ben helyezték el Ungváron, annak a háznak a falán, ahol utolsó éveit töltötte. Az ungvári emléktáblát 1945-ben az egyházellenes hatalom bevakoltatta, 1991-ben a hálás utókor pedig helyreállíttatta.)

Az emlékezés perceiben felszólalt Pogány Béláné, az iskola igazgatója, valamint Pethő Gábor, a Debreceni Kossuth Társaság elnöke; majd Pintér József, a Szent József Gimnázium és Kollégium történelem szakos tanára ismertette Báró Bémer László nagyváradi püspök életét.

Az arisztokrata főpap az országgyűlés főrendi házának tagjaként részt vett az utolsó rendi országgyűlésen és az 1848-as pesti országgyűlésen. A szabadságharc alatt végig a nemzeti oldalon állt.  Honvédcsapatokat pénzzel és élelmiszerrel látott el, és 1849 áprilisában a Várad környéki erdőt átengedte a kormánynak lőszergyártás céljaira. Részt vett a trónfosztó országgyűlésen is, sőt a szószékről hirdette ki – és egyházmegyéje papságával is kihirdettette – a trónfosztást és az ország függetlenségét. 1849 karácsonyán elfogták. Haynau megígérte neki, ha lemond püspöki címéről, minden további eljárást megszüntetnek ellene, és szabad lesz. Hiába nyújtotta be azonban lemondását, Pesten 1850. március 5-én felségsértés vádjával halálra ítélték.

Haynau az ítéletet 20 évi vasban letöltendő várfogságra módosította. A Vatikán diplomáciájának eredményeként a büntetést száműzetésre enyhítették, melyet egy Innsbruck melletti kolostorban töltött.  1859-ban megvakult. 1860-ban, tíz év száműzetés után engedélyezték hazatérését. Előbb Sátoraljaújhelybe került, majd Ungvárra; itt halt meg 1862-ben.

Báró Bémer László nagyváradi püspök az igaz ügy mártírja, hitvallója volt; jó pásztor, aki akár életét is adta a nemzet ügyéért. Példát mutat az utókornak hazafiságban és abban, hogy a jó ügy mellett akkor is érdemes kiállni, amikor minden hiábavalónak tűnik.

Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye/Magyar Kurír

(mk)