Emléktáblát avattak a római Pápai Magyar Intézetben

Hazai – 2013. október 7., hétfő | 21:29

Október 7-én 19 órakor tartott ünnepség keretében Erdő Péter bíboros áldotta meg a római Faconieri-palota főbejárata előterében azt az emléktáblát, amely a jogelődje révén 1928 óta működő Pápai Magyar Egyházi Intézetből (rövidebb nevén Pápai Magyar Intézet, PMI) kikerült tudósok, hitvallók és kiemelkedő egyházi vezetők nemzedékeinek kíván emléket állítani.

A Pápai Magyar Intézetnek is otthont adó Falconieri-palota jelentős részeit a barokk művészet egyik legnagyobb mestere, Francesco Borromini alakította ki a XVII. században. Az épületet 1927-ben vásárolta meg a magyar állam Bethlen István miniszterelnök és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére, hogy a magyar tudománynak, kultúrának és művészképzésnek méltó otthona legyen az Örök Városban.

Ezzel indult el a Fraknói Vilmos választott püspök, akadémikus, történész örökségét is felvállalni kívánó római magyar kulturális és tudományos központ – a Római Magyar Akadémia – története, amely a patinás épületben 1928-tól fogad növendékeket. A Római Magyar Akadémiának kezdettől fogva volt egy úgynevezett papi osztálya is ösztöndíjas magyar papok számára, amely 1940-ben önálló pápai jogú intézménnyé vált Pápai Magyar Egyházi Intézet néven. Fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

A Pápai Magyar Intézet teremtette meg a magyar papok tudományos képzésének feltételeit az Örök Városban. Egyszerre kilenc ösztöndíjas fogadására alkalmas, falai közül 1928 óta közel kétszázötven növendék került ki. Jelenleg az Esztergom–Budapesti, a Kalocsa–Kecskeméti, az Egri és a Veszprémi Főegyházmegyéből, valamint a Váci és a Szombathelyi Egyházmegyéből tanulnak itt. Az intézmény vezetője 2011 ősze óta Tóth Tamás pápai káplán, rektor.

Az emléktáblát a PMI egykori növendéke, Erdő Péter az Intézet protektor bíborosa áldotta meg. Köszöntőt mondott Győriványi Gábor, Magyarország Szentszék melletti nagykövete.

Az eseményen jelen volt – többek között – Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelés Kongregációjának prefektusa; Balla János, Magyarország olaszországi nagykövete; Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója. Jelen voltak a volt elöljárók és növendékek római képviselői mellett a vatikáni és római egyházi, diplomáciai, egyetemi és kulturális élet, a társintézmények, valamint a római magyarság képviselői.

A kétnyelvű – magyar és olasz – emléktábla ötlete a Pápai Magyar Intézet és a Római Magyar Akadémia, valamint azok fenntartó szervei közti együttműködés egyik jele is. A trani márvány táblát, amelyet a római Gianfranco Loghi készített, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állíttatta. Magyar felirata:

Jogelődje révén 1928 óta működik e házban a
Pápai Magyar Egyházi Intézet,
amely megteremtette a magyar papok tudományos képzésének
intézményes keretét az Örök Városban.
Tudósok, hitvallók és kiemelkedő egyházi vezetők
nemzedékei kerültek ki e falak közül.
Szolgálja az Intézet a jövőben is Egyházunk és Hazánk építését.
Állíttatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
2013-ban

Fotó: Bókay/Új Ember

PMI/Magyar Kurír