Én az Úré vagyok, Ő pedig az enyém – Papszentelés Debrecenben

Hazai – 2019. június 17., hétfő | 16:17

Június 16-án, a húsvét utáni nyolcadik vasárnapon, a pünkösd utáni vasárnapon, mely a Görögkatolikus Egyházban Mindenszentek vasárnapja, Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldozópappá szentelte Troszt Máté diakónust Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban.

„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom a Mennyei Atyám előtt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom a Mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32–33). Mit jelent az, hogy Jézus valakit megvall a mennyei Atya előtt? – tette fel a kérdést homíliája elején Kocsis Fülöp érsek; majd arról a pillanatról elmélkedett, amikor a Fiú kiáll az Atya előtt azokért, akik szintén kiálltak az emberek előtt érte.

Nem ismerjük ezt a pillanatot – mondta a főpásztor. – Nem tudjuk felfogni, hogy mi ez a párbeszéd az Atya és Fiú között. Egy azonban bizonyos:

a Fiú nélkül senki sem jut az Atyához, rajta kívül nincs üdvösség. Csak Jézus Krisztusban juthatunk el hozzá, aki mindent átadott neki.

A Fiúhoz tartozás mutatja meg a hitemet, azt, hogy úgy élem-e az életemet, hogy annak természetes eredményeképpen a Fiú azt mondja: ő az enyém! Súlyos kérdés ez mindnyájunk életében – világított rá a metropolita. Hozzátette:

a Fiúhoz tartozás nem lehet más, minthogy eggyé válok vele, hozzá tartozom, egy testet alkotok vele, hogy az utolsó pillanatban azt mondhassa: ő az én húsom és vérem.

Ez a kérdés ma különös jelentőséggel bír, hiszen Máté testvér mint kiválasztott az Egyház papjává válik. Olyan pappá, akinek kezébe teszi Isten saját testét és vérét. Eljön majd az a pillanat, amikor számot kell adnia arról, hogyan őrizte a bárányt, hogy mit jelentett számára Krisztus teste és kiontott vére.

Aki áldozópappá lesz, a klérus tagja, az Egyház különleges szolgálattevője lesz, ettől a naptól egészen különleges kapcsolatba lép Krisztussal. Olyan élő, testvéri kapcsolatba, ami senki másnak nem adatik meg, csak az Isten áldozópapjának – hangsúlyozta Kocsis Fülöp.

Mostantól egészen különleges kérdéssé válik Máté testvér számára, hogy megvallja-e Krisztust az emberek előtt. Ennek nemcsak a prédikációkban, lelkipásztori szolgálatokban, hittanórákban kell megjelenni, hanem abban, hogy mit jelent neki a tenyerébe fogadott Krisztus, aki rábízta magát. Ezért is fontos, hogy emlékeztesse magát mindennap arra: én az Úré vagyok, Ő pedig az enyém – zárta gondolatait az érsek-metropolita.

Troszt Mátét testvére, a június 10-én diakónussá szentelt Troszt Ákos kísérte a szentélybe, illetve egy barátja, Kruppa Kirill, akit június 29-én szentelnek pappá.

A szentelendő az oltárhoz érkezve térdet hajtott, és Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldását kérte szolgálatára.

A szentelés szertartása után papi szolgálatában először áldoztatott, adott áldást és mirovált Troszt Máté, akinek választott jelmondata Péter szavait idézi János evangéliumából: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.”

Troszt Máté első Szent Liturgiáját június 23-án, vasárnap mutatja be a rákoscsabai templomban. Papi szolgálatát Debrecenben kezdi meg segédlelkészként.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria